Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Advokátní kancelář Allen & Overy nebyla ve střetu zájmů

Advokátní kancelář Allen & Overy nebyla ve střetu zájmů v případě tzv. bytů OKD19. března 2010 Ministerstvo financí bylo vyrozuměno, že Česká advokátní komora rozhodla ve věci údajného střetu zájmů advokátní kanceláře Allen & Overy při právním poradenství pro MF v záležitostech týkajících se tzv. bytového fondu OKD.

Kontrolní rada České advokátní komory zhodnotila stížnosti Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ a Transparency International ČR z října 2009 jako nedůvodné a konstatovala, že nedošlo k porušení předpisů o advokacii tím, že AK Allen & Overy poskytovala poradenství FNM ČR a poté MF a v jiné věci pak poradenství společnosti RPG Advisors, a.s.

Komora tak potvrdila stanovisko MF, že se jednalo o poradenství ve vzájemně nesouvisejících věcech a v různých časových obdobích. Komora rovněž konstatovala, že činnost advokátní kanceláře nemohla stěžovatele nijak poškodit.
Toto je informace z webu ministerstva financí. Co k tomu říci? Hanka