Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Bytový Únor ČSSD, DNES

V Mladé frontě DNES ze dne 24. září byl zveřejněn komentář od publicisty Michala Růžičky s názvem „ Bytový únor ČSSD“. Článek obsahuje řadu nepřesností a zavádějících informací, což je snad dáno jen tím, že autor evidentně nezná uvedenou problematiku do hloubky. Kompletní článek naleznete zde:
Kompletní článek

Je smutné, pokud autor-novinář činí tak zásadní závěry, aniž by se seznámil podrobně s celou kauzou a stanoviskem druhé strany. Pokud máte k uvedenému článku výhrady, budeme velmi rádi, pokud je adresujete redakci Mladé Fronty DNES.

Děkujeme
S pozdravem
Roman Macháček

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.