Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Část bytů OKD zastavena kvůli liknavosti soudu, Právo

Společnost RPG Byty přes vydané předběžné opatření pokračuje v zastavování bytů OKD (RPG): za 16 bytových domů získala společnost úvěr v hodnotě 400 miliónů korun u UniCredit Bank. Katastrální úřad nebyl o vydaném předběžném opatření včas informován.

Komentář Sdružení BYTYOKD.CZ:Naše sdružení získalo 29.prosince 2009 informaci, že společnost RPG Byty provádí vklad do Katastru nemovitostí přes vydané předběžné opatření. Ještě téhož dne jsme o situaci informovali Ministerstvo financí i Obvodní soud v Praze a požádali jsme je o urychlené sjednání nápravy.

Celý článek naleznete zde:
Právo, 6.3.2010

Informaci převzaly také Hospodářské noviny:
iHNED, 6.3.2010

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.