Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Dohoda o rozúčtování nákladů.....návrh podepsaný p.Vališovou z 31.7.2012

Je paní Vališová statutárním zástupcem nebo má zvláštní pověření pro uzavření této dohody?-není to dohodě uvedeno
Cenový věstník zmiňovaný ve smlouvě je na adrese http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/cenovy_vestnik_2011_c-13.pdf
str.5 odst.4
Například pro spotřebu studené vody mám smlouvu o instalaci podruž. vodoměru z 24.11.1999- Zde v odst. V.) se uvádí souhlas se zvýšením-snížením naměřené spotřeby o povolenou toleranci přesnosti.
Dohoda podle Vališové už hovoří jen o rozpočítání celkové spotřeby podle dílků na podružných vodoměrech a samozřejmě šmahem ruší předchozí dohody - znamená to, že vše co se ztratí při haváriích, netěsnostech, neměřených odběrech a v neposledním případě zlodějinách nepoctivců zaplatí nájemníci bez možnosti jakékoli obrany!!!!! A to si najemníci musí platit instalaci a cejchování vodoměrů.
Doporučuji opatrnost při podpisu - dohoda je nutná, jinak je pronajímatel oprávněn účtovat dle obytné plochy - ale dohoda by měla být korektní a ne výhodná pro pronajímatele. To ovšem dohoda dle paní Vališové rozhodně není