Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Individuální podnět k zahájení řízení ve věci zneužívání dominantního postavení společnosti RPG Byty - vzor

Vzor Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ pro individuální podnět k UOHS k prošetření společnosti RPG Byty pro podezření ze zneužití svého postavení na trhu s nájemním bydlením v lokalitě ostravska. Individuální podněty zašlete prosím na níže uvedenou adresu. S pozdravem Roman Macháček, BYTYOKD.CZ.

Ing. Petr Rafaj
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
Česká republika

Věc: Podnět k zahájení řízení ve věci zneužívání dominantního postavení společnosti RPG Byty na trhu s nájemním bydlením

Vážený pane předsedo,

Tímto podávám podnět k zahájení řízení se společností RPG Byty s.r.o., kvůli zneužití dominantního postavení na trhu s nájemním bydlením. Jsem nájemníkem/nájemnicí společnosti RPG Byty a domnívám se zejména, že požadováním příliš vysokého (excesivního) nájemného, které nemá ekonomické či jiné opodstatnění, se společnost dopouští (nejen v mém případě) zneužití svého dominantního postavení a svým jednáním se tedy dopouští protiprávního jednání ve smyslu § 11 zákona o ochraně hospodářské soutěže.

Dovoluji si Vám sdělit, že praktiky této společnosti se netýkají pouze mé osoby, ale jsou jimi zasaženy desetitisíce lidí v MS kraji.

Vážený pane předsedo, zdvořile Vás žádám, abyste se mým podnětem zabýval a poskytl ochranu oprávněným zájmům mým i zájmům desetitisíců nájemníků tím, že zahájíte řízení proti výše jmenované společnosti. Zároveň Vás žádám, abyste mě informoval o postupu Vašeho úřadu v této věci.

S pozdravem

František Patera

Datum
Podpis