Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Jednání o bytech OKD v poslanecké sněmovně parlamentu ČR

Dobrý den,
V pátek dne 1.5.2009 mezi 9hod. a 10hod. dopoledne, ČT24 odvysílala ze záznamu poslanecké sněmovny parlamentu České republiky z 30.4.2009 interpelace ohledně staré odstupující vlády pana Mirka Topolánka. Zde ohledně bytu OKD, tohoto času bytu RPG Zdeňka Bakaly vystoupil i místopředseda strany ČSSD, pan Lubomír Zaorálek a ten přímo mezi poslanci kritizoval ministra financí z KDU-ČSL pana Miroslava Kalouska za to, že jeho resort neohlídal nesplňující podmínky bytového fondu RPG pana Zdeňka Bakaly ohledně vládní smlouvy č.904 ze dne 15.9.2004. Při porušování této písemné smlouvy z Usnesení vlády České republiky č.904 ze dne 15.9.2004, kde je zakotvený i fond národního majetku České republiky jak se vyjádřil pan Lubomír Zaorálek, tak měl zasáhnout pan Miroslav Kalousek a to v tom způsobu, že měl od této smlouvy s Byty RPG pana Zdeňka Bakaly odstoupit. Jenže jak potom řekl ve své odpovědi tento ministr financí, pan Miroslav Kalousek, tak od této špatně provedené ústní a písemné vládní smlouvy č.904, nešlo odstoupit a to proto, že tato smlouva neošetřovala nás, poškozené nájemníky bytu RPG (dřívější OKD), ale plnila jen zájmy RPG Zdeňka Bakaly. Tato špatně provedená písemná vládní smlouva nepamatovala na nás poškozené nájemníky a ani na naše bydlení, byty OKD, abychom je dostali koupit do svého osobního vlastnictví. Tuto chybu špatně provedené písemné vládní smlouvy č.904 si v této poslanecké sněmovně parlamentu České republiky ze dne 30.4.2009, přiznal i sám místopředseda strany ČSSD pan Zaorálek jak řekl, že věřili ústnímu vyjádření pana Zdeňka Bakaly, který toho času řekl, že jemu nezáleží na bytech OKD, ale jen na dolech OKD, proto je časem, potom prodá za tuto jemu prodanou cenu jednu miliardu a sedmset miliónů korun v přepočtu 45 000 bytů do osobního vlastnictví jejich nájemníkům, kteří si je mohou koupit v přepočtu za 30 000 Kč až 40 000 Kč za jeden byt. Jenže prázdná slova, bez písemného zakotvení v této vládní smlouvě č.904 z 15.9.2004, jsou prázdnými a mrtvými slovy, tohoto času, pro nás poškozené nájemníky bytu OKD, kteří jsme smluvně za své byty museli odpracovat v dole pod Zemí, Lví jámě nad 10 let, abychom je získali do svého osobního vlastnictví a OKD je mělo jako státní fond obhospodařovat, tj., že měli o ně pečovat. Jenže tohoto času tyto staré bytové smlouvy s OKD na neurčito jim dnešní bytové RPG pana Zdeňka Bakaly vzalo a dalo jim nové smlouvy na určito a to je doba prodlužujícího jednoho roku a potom kdykoli je mohou při své nelibosti vyhodit z tohoto jejich vlastního bytu ven, jako nežádoucí bezdomovce. Za tuto podvodnou činnost, kterou provedla v roce 2004 toho času vládnoucí strana ČSSD, když nás nájemníky bytu OKD touto špatně provedenou písemnou smlouvou prodala panu Zdeňku Bakalovi do jeho RPG může jen ona sama. Tento podvod provedený panem Urbanem, panem Bohuslavem Sobotkou i panem Lubomírem Zaorálkem ze strany ČSSD, tohoto času v poslanecké sněmovně parlamentu České republiky, odsoudil nejen ministr financí pan Miroslav Kalousek, ale i poslanec ODS pan Krupka i pan Chytka, kteří se osobně v pondělí 20.4.2009 v 16:30 hod, zúčastnili demonstrace nespokojených nájemníků bytů OKD, dnes RPG na Prokešově náměstí v Ostravě. 45 000 bytů OKD z tohoto Vládního státního podvodu tohoto času vlastni lhář a podvodník, Opavsko-Americký prajzak, pan Zdeněk Bakala z RPG, který svými názory ve svůj prospěch má za to, že jeho největší radost je, když jeho sousedovi zdechne neboli chcípne koza. Když se pražský předseda strany ČSSD pan Paroubek dívá na nás, poškozené lidi, jako na žumpu, tak oč více se dívá pohrdavě na nás poškozené nájemníky bytů OKD tento Opavsko-Americký-démonský prajzak pan Zdeněk Bakala z RPG, kterému toho času v roce 2004, vládnoucí strana ČSSD, nás prodala se všemi právy na život i bydlení na milost i nemilost tohoto démonského státu České republiky. Vše ohledně těchto poškozených nájemníků bytů OKD, může zvrátit zpět jen sám, tento předseda strany ČSSD, pan Jiří Paroubek i se svými poslanci strany ČSSD a to teď před volbami v této jeho nové navržené vládě odborníků, kde v čele stojí jeho navržený kandidát pan Jan Fišer. Ohledně této nápravy nám podávají pomocnou ruku i poslanci ze strany ODS za severní Moravu pan Krupka i pan Chytka a to v tom znění, že vše záleží na poškozující straně ČSSD, která jak k tomuto všemu zaujme své postavení. Uvidíme jestli si střihne svými démonskými poškozujícími křídly tato vychytračelá strana ČSSD, která nás poškozené nájemníky bytů OKD prodala se všemi právy na život i bydlení, tomuto Opavskému prajzákovi panu Zdeňku Bakalovi RPG. Co se čím zkazilo, neboli sbabralo, tak ať se tohoto času před volbami, kdy jsou všichni v jedno a za jedno, ať se i spraví, neboli napraví a to do původního stavu. Ano teď před volbami mohou tyto strany ČSSD a ODS ukázat, jak si zaslouží volební hlasy nás poškozených nájemníků bytů OKD. Jenže zde vidíme, že poškozující strana ČSSD sama proti sobě nepůjde, ale bude jen slibovat nějakou dá se říci prázdnou a mrtvou nápravu. Z tohoto důvodu přijímáme pomocnou ruku ze strany ODS a to od Karvinského poslance pana Krupky a Ostravských poslanců za ODS pana Chytky a paní Mudr. Molendové. Pokud chceme tyto své vlastní byty získat zpět do svého osobního vlastnictví, tak volme 5.6.2009 jak do Evropského parlamentu, tak potom i do poslanecké sněmovny parlamentu státu České republiky tuto stranu ODS, která bude bojovat za naše byty OKD o vrácení z bytového fondu RPG Zdeňka Bakaly zpět. Za tuto dnešní ztrátu našich bytů OKD všichni děkujeme panu Urbanovi, Sobotkovi a panu Zaorálkovi ze strany ČSSD, proto jako poškozující stranu je nikdy nevolte a to do té doby, dokud nám naše ukradené byty nevrátí zpět.
Děkujeme za pochopení

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 13 let společně proti korupci a rozkrádání státního majetku.