Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Kde a jak získat plné znění Smlouvy o prodeji z roku 2004 ?

Obracíte se na nás se žádostí, abychom zveřejnili na našich stránkách plné znění Smlouvy o prodeji akcií společnosti OKD z roku 2004, která byla téměř 5 let utajována a která byla díky našim aktivitám nakonec zpřístupněna veřejnosti.

Věřte mi, že bychom to udělali velice rádi, ale Smlouvu jsme z ministerstva financí obdrželi s průvodním dopisem, kde je uvedeno, že nemáme oprávnění Smlouvu dále šířit. I když tuto formulaci považujeme za spornou, přesto nechceme dát zbytečně protistraně možnost nás jakkoli napadat. Naši energii potřebujeme soustředit hlavně na prokázání nedovolené veřejné podpory.

Pokud chcete získat plný text uvedené Smlouvy, obraťte se s písemnou žádostí přímo na ministerstvo financí, žádost formulujte následovně:
Věc: Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zaslání kopie Smlouvy o koupi akcií společnosti OKD, a.s. uzavřené mezi FNM a společností KARBON INVEST, a.s. z 16.9.2004 v plném znění.

Děkuji za pochopení
Roman Macháček
Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.