Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Mám smlouvu na dobu neurčitou nebo určitou ?

Do bytu jsme se nastěhovali v roce 1991 na základě nájemní smlouvy na dobu neurčitou, jak i bylo po celou dobu uváděno v evidenčním listu. Počátkem roku 2002 jsme byli vyzváni k podpisu nové smlouvy na dobu určitou s odůvodněním, že máme služební byt, což v naší nájemní smlouvě uvedeno nebylo. Na výzvu jsme nereagovali a nic nepodepsali, přesto je nám na evidenčním listu uváděno od roku 2002, že máme smlouvu na dobu určitou vždy do 30.11. daného roku. Teď jsme dostali výzvu k uzavření nové smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou s informací o zániku naší stávající smlouvy ( smlouvy na dobu určitou s doložkou automatického prodlužování ) uplynutím doby určité. Poraďte nám, prosím, jak máme na vzniklou situaci reagovat.
Milena Olišarová
( já vím.... přihlášku a příspěvek jsem poslala teprve v pondělí )

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 13 let společně proti korupci a rozkrádání státního majetku.