Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Nový evidenční list únor 2012

Dobrý den,
tak jsme dnes obdrželi nový evidenční list s platností od 1.2.2012.
V průvodním dopise se opět dozvídáme, že naše smlouva na dobu určitou je neplatná a byt užíváme bez právního důvodu (že v bytě bydlíme od roku 1975, máme stále původní dekret a oni nám pod nátlakem vnutili podpis smlouvy v roce 2000 evidentně ignorují).
Jelikož jsme žádnou z navrhovaných nájemních smluv neuzavřeli avšak hradíme úhrady řádně a včas, zatím nepřistoupili k zahájení řízení o vyklizení bytu. Proto nám zasílají nový evidenční list, který jsme povinni jako bezesmluvní uživatelé bytu hradit od 1.2.2012, a to nájemné ve výši 5 479 (tj. 94 Kč/1m!) plus další služby, celkem tedy 8 150. Ač jsme vzteky bez sebe, tak je to na druhou stranu velmi úsměvné, že za byt do kterého neinvestovali ani korunu (samozřejmě nemáme vyměněna ani ta okna protože jsem nepodepsali smlouvu) si nyní žádají 94 Kč za metr. Pokud nepřistoupíme na nový evidenční list, zahájí okamžitě RPG soudní řízení o uhrazení dlužné částky. Na konci dopisu je samozřejmě závěrečná věta, že je můžeme kontaktovat pokud budeme mít zájem o narovnání našeho vztahu k bytu a uzavření nové nájemní smlouvy.

Tak co, už jste dostali taky tenhle liebesbrief?