Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Ombudsmanka kárně žaluje vedení ostravského krajského soudu, Česká Justice

Nejvyšší správní soud bude řešit kárnou žalobu veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové na předsedkyni Krajského soudu v Ostravě Ivu Hrdinovou a místopředsedu soudu Rostislava Krhuta. Důvodem je podle Šabatové nejasné přidělování incidenčních sporů, odejmutí případů zákonnému soudci či způsobení průtahů při vyřizování jednotlivých věcí. Hrdinová žalobu považuje za absurdní. Uvedl to server Česká justice

Provinění mělo spočívat v tom, že Krhut připravil soupis spisových značek incidenčních sporů k přidělení jednotlivým soudcům a předsedkyně soudu na základě těchto podkladů opatřeními přikázala prakticky všechny tyto spory jiným soudcům. Vše bez posouzení, zda by projednání a rozhodnutí toho kterého incidenčního sporu v rámci insolvenčního řízení mohlo vést k průtahům v řízení. Ve více než 1200 případech se tak přitom stalo s více než čtyřměsíční prodlevou od zahájení řízení, čímž řádově v 1000 řízeních odňali účastníky jejich zákonnému soudci, ztěžovali soudcům organizaci práce a zavinili průtahy v řízeních, uvedla Šabatová v žalobě, kterou má server k dispozici.
...
Důvodů pro podání kárné žaloby je podle Šabatové více. Předsedkyně soudu podle ombudsmanky opatření neprojednala se soudcovskou radou. Dalším důvodem je například rozvrh práce na rok 2016.

Poznámka: Naše sdružení BYTYOKD.CZ upozornilo v minulém roce ministra spravedlnosti na nestandardní chování krajského soudu v Ostravě mimo jiné při přidělování sporů o výši nájmů v bytech RPG.

Roman Macháček, BYTYOKD.CZ

Celý článek zde:
Ombudsmanka kárně žaluje vedení ostravského krajského soudu, Česká Justice, 5.5.2017

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.