Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Péče nebo spíše nepéče o domy

Bydlím již více než 25 let na Komenského 628. Se správou bytového fondu si dopisuji řadu let. Drtivá většina stížností je dosud nevyřešena. Jako perličku uvádím plíseň v bytě, která nás trapí již více než 10 let, asi před šesti lety jsem po neúspěšné intervenci u bytového technika oslovil Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, ta přizvala úředníky ze stavebního úřadu v Porubě a všichni společně byt navštívili. Na schůzce bylo rozhodnuto o tom, že situaci je nutno řešit. Technik vypracoval opatření, která je nutno provést, stavební úřad napsal dopis s nařízením toto opatrření co nejdříve realizovat pod hrozbou pokuty. Dodnes se nestalo nic. A to jen jen malá část mé zkušenosti s jejich prací. Další je již osm let zatopený druhý suterén (atomový kryt) odtud se šíří plíseň a její spóry již 8 let. Sanaci nikdo dosud neprovedl. Mám snad pokračovat?

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 13 let společně proti korupci a rozkrádání státního majetku.