Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Péče nebo spíše nepéče o domy

Bydlím již více než 25 let na Komenského 628. Se správou bytového fondu si dopisuji řadu let. Drtivá většina stížností je dosud nevyřešena. Jako perličku uvádím plíseň v bytě, která nás trapí již více než 10 let, asi před šesti lety jsem po neúspěšné intervenci u bytového technika oslovil Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, ta přizvala úředníky ze stavebního úřadu v Porubě a všichni společně byt navštívili. Na schůzce bylo rozhodnuto o tom, že situaci je nutno řešit. Technik vypracoval opatření, která je nutno provést, stavební úřad napsal dopis s nařízením toto opatrření co nejdříve realizovat pod hrozbou pokuty. Dodnes se nestalo nic. A to jen jen malá část mé zkušenosti s jejich prací. Další je již osm let zatopený druhý suterén (atomový kryt) odtud se šíří plíseň a její spóry již 8 let. Sanaci nikdo dosud neprovedl. Mám snad pokračovat?