Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Pojmy - nájem bytu

V souvislosti s přechodem na smluvní nájemné se objevují důležité pojmy. Abych byla připravena na případné vyjednávání s pronajímatelem, zaslala jsem mailem dotaz na Ministerstvo pro místní rozvoj pro ověření pojmů a zodpovězení několika dotazů. Dnes jsem dostala odpověď a dávám ji k dispozici také ostatním. Třeba někomu z Vás bude užitečná:

Dotaz: obracím se na Vás se žádostí o vyjádření, zda správně chápu výklad pojmů:
-podlahová plocha bytu = zahrnuje výměru všech obytných místností bytu včetně výměry prostor, které tvoří příslušenství bytu
-prostory tvořící příslušenství bytu = patří mezi ně: předsíň, komora, koupelna, wc, sklep, lodžie (vstup z obytné místnosti bytu)
-do výměry bytu pro účely výpočtu nájemného se započítávají:
--ve výši 100% podlahové plochy: obytné místnosti, kuchyň, předsíň, komora, koupelna, wc
--ve výši 50% podlahové plochy: sklep, lodžie
MMR: Pojmy podlahová plocha bytu, příslušenství bytu a výměra bytu pro účely výpočtu nájemného si vykládáte zcela správně.

Dotaz: Je součástí smluvního nájemného i základní vybavení bytu, ke kterému patří vana, umyvadlo, wc včetně splachovače, vodovodní baterie, kuchyňská linka?
MMR: U pojmu „základní vybavení bytu“ resp. „zařizovací předměty“ však není výklad zcela jednoznačný. Pojem zařizovací předměty (základní vybavení bytu) není v legislativě přesně definován. Obecně lze za zařizovací předměty bytu označit např. boiler, sporák (ať už elektrický nebo plynový), kuchyňskou linku, nebo se může jednat o nábytek a elektrické spotřebiče či další předměty užívání. Někteří pronajímatelé tyto předměty ponechávají v pronajímaném bytě, aniž by k těmto předmětům uzavírali zvláštní nájemní smlouvu. Při označení předmětu za zařizovací předmět je rozhodující uvedení tohoto předmětu v nájemní smlouvě.

Dotaz: Je zařizovacím předmětem měřidlo spotřeby teplé užitkové vody v bytě?
MMR: Bytové vodoměry patří k technickému zařízení celého domu. Za vodoměry je placeno nájemné zvlášť a je zahrnuto do vyúčtování služeb. Náklady na výměnu vodoměru hradí nájemník, pokud není dohodou určen jiný postup.

Dotaz: Jaká je životnost vany, WC, kuchyňské linky, kuchyňského dřezu, pracovní desky u kuchyňské linky, podlahové PVC krytiny?
MMR: Při určování životnosti jednotlivých položek je možné podpůrně využít vyhlášku č. 176/1993 Sb. Zrušený předpis nelze vynucovat, ale pouze - jak bylo uvedeno – podpůrně využít. Životnost kuchyňské linky je 20 let, ostatní požadované položky zmíněny nejsou a životnost a nájem zařizovacích předmětů by měl být vždy určen vzájemným odsouhlasením dodatku k nájemní smlouvě dle občanského zákoníku - tedy smluvně.

Dotaz: Může po mně vlastník žádat, abych vyměnila na vlastní náklady vanu, WC, dřez, podlahovou PVC krytinu s tím, že po x letech užívání jsou již tyto zařizovací předměty opotřebované a je mou povinností uvést je do původního stavu?
MMR: Je-li zařízení funkční (nejsou zde ani závažné závady typu protékání, porušené těsnění,…) a splňuje hygienické předpisy, není nutné zařízení měnit.

Dotaz: Je elektroinstalace součástí bytu, kterou musí opravovat nájemce na vlastní náklady nebo součástí stavby. Má vlastník pravdu, když říká, že jde o elektroinstalaci v bytě, a tudíž jde oprava havarijního stavu (zkrat po vytopení sousedem) na náklady nájemce?
MMR: Nájemník hradí pouze tzv. drobné opravy. Ty jsou vymezeny nařízením vlády č. 258/1995 Sb. § 5. Elektrické rozvody uložené ve zdi tedy do kategorie nespadají. Havárie by měla být hrazena z pojistky souseda, který Vás vytopil, případně z pojistky domu.

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 13 let společně proti korupci a rozkrádání státního majetku.