Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Přechod nájmu na vdovu - byt neslužební, snlouva na dobu neurčitou

Zrovna byla u mne paní, jíž zemřel v lednu manžel. Od roku 1975 pacoval u Báňských staveb až do roku 1999, kdy firma zanikla a zaměstnanci byli propuštěni. Do roku 2002 měla ve výměru stále služební byt, ikdyž se upsal na 10 let, kde odpracoval 24 let. Od roku 2002 už tam má neslužební. Nyní RPG jí dal písemně z čehož část cituji: "Předmětný byt má charakter služebního bytu dodnes. Tuto skutečnost potvrdil i Nejvyšší soud ve svých rozhodnutích sp.zn 26 Cdo 1653/2003 ze dne 18.11.2004, 26 Cdo 1603/2004 ze dne 15.9.2005 a 26 Cdo 81/2005 ze dne 15.2.2006. Po smrti Vašeho "rodinného příslušníka" však zaniklo nájemní právo k tomuto datu. V současnosti je tedy byt Vámi užíván bez existence nájemního vztahu. Vaši bytovou situaci však řeší ustanovení $ 713 odst. 1 Obč. zákoníku, a to tak, že pozůstalému rod. přísl. (dávám na zvážení, zda specifikovat) přiznává nárok na přiměřený náhradní byt,který je podle místních podmínek zásadně rovnocenný bytu, který je užíván. Tento byt má být pozůstalému rod. přísl. poskytnut pronajímatelem služebního bytu, Vám tedy naší společností"...tolik část z obsáhlého uvědomění. Když žádala, aby byl byt napsán na její jméno se statusem neslužebního bytu a na dobu neurčitou, kdy ji byl původně návrh ochotně sepsán na klientském centru, dostalo se jí po tel. dotazu odpovědi, že byl zamítnut.