Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

RPG INDUSTRIES SE Zdeňka Bakaly vypověděla závazek ze Smlouvy o prodeji akcií OKD sjednaný ve prospěch nájemníků !

Ostrava, 18. září 2009 (Tisková zpráva SN BYTYOKD.CZ)– RPG INDUSTRIES SE Zdeňka Bakaly vypověděla závazek uvedený ve Smlouvě o prodeji akcií společnosti OKD z roku 2004 (v článku 7.6.d)), který byl sjednán ve prospěch nájemníků, ačkoli se dříve k celé Smlouvě i všem jejím závazkům veřejně přihlásila. Uvedený závazek má chránit nájemníky bytů OKD a zaručovat jim předkupní právo k bytům, které užívají, za cenových podmínek, za kterých tyto byty získala společnost KARBON INVEST.

Tisková zpráva Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ:
Tisková zpráva ve formátu pdf

Stát v roce 2004 prodal 45,88 % akcií společnosti OKD, a.s. společnosti KARBON INVEST podnikatelů Koláčka a Otavy bez výběrového řízení na základě exkluzivity. Součástí majetku OKD,a.s. byl i rozsáhlý bytový fond – 43 759 bytů, který byl oceněn na částku 40 000,- za byt. Takto nízká částka byla údajně stanovena z toho důvodu, že bytový fond měl být za obdobných podmínek převeden na jeho nájemce.

Ve Smlouvě o prodeji akcií byly také sjednány závazky ve prospěch nájemců bytů. Závazek uvedený v článku 7.6d) zakládá ve prospěch nájemců předkupní právo v souladu se zákonem o vlastnictví bytů, ale toto právo je výrazně posíleno. Bez časového omezení platí při prodeji bytů předkupní právo stávajícím nájemníkům, a to za cenu použitou při privatizaci, tj. 40 000,- za byt (zároveň má cena odpovídat ceně, za niž prodávají srovnatelné byty nájemníkům obce).

V roce 2004, po té, co stát prodal své akcie společnosti KARBON INVEST, vstoupil do této společnosti podnikatel Zdeněk Bakala. Vlastníci OKD se v únoru 2005 oficiálně přihlásili ke všem závazkům uvedeným v Smlouvě, zvláště pak k závazkům týkajícím se rozsáhlého bytového fondu této společnosti, a poskytli výklad těchto závazků. Ve svém oficiálním prohlášení slíbili připravit projekt na prodej bytů stávajícím nájemcům za podmínek uvedených ve Smlouvě, tj. za částku 40 000,- za byt a informovali, že příprava projektu si vyžádá 3 roky.

Místo přípravy slibovaného projektu, ale bytový fond v rozporu se Smlouvou vyvedli ze společnosti OKD, a.s. V roce 2008 Zdeněk Bakala oznámil, že si na žádný slib nepamatuje a s byty hodlá podnikat. 29.6.2009 společnost RPG INDUSTRIES SE oficiálně oznámila dopisem MFČR, že tento klíčový závazek uvedený ve Smlouvě vypovídá!

O této významné skutečnosti jsme byli ministerstvem financí informováni až v minulých dnech. Připomínáme, že naše sdružení i jednotliví nájemci opakovaně upozorňovali ministerstvo financí na problematické chování této podnikatelské skupiny.

Takové jednání ze strany společnosti RPG INDUSTRIES SE považujeme nejen za nemorální a nemravné, ale také v rozporu se Smlouvou a podmínkami, za kterých bytový fond získali.

Jediné řešení této situace spatřujeme v odstoupení od Smlouvy z roku 2004. Sdružení podává v těchto dnech stížnost k Evropské komisi. Budeme v této věci rovněž žádat o podporu všech politických stran. Detailní informace i naše nová zjištění zveřejníme na naší pondělní tiskové konferenci.

Za Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Roman Macháček, předseda

Ing. Roman Macháček, Ph.D
Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
MOB: 776 888 559
www.BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.