Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

RPG INDUSTRIES SE Zdeňka Bakaly vypověděla závazek ze Smlouvy o prodeji akcií OKD sjednaný ve prospěch nájemníků !

Ostrava, 18. září 2009 (Tisková zpráva SN BYTYOKD.CZ)– RPG INDUSTRIES SE Zdeňka Bakaly vypověděla závazek uvedený ve Smlouvě o prodeji akcií společnosti OKD z roku 2004 (v článku 7.6.d)), který byl sjednán ve prospěch nájemníků, ačkoli se dříve k celé Smlouvě i všem jejím závazkům veřejně přihlásila. Uvedený závazek má chránit nájemníky bytů OKD a zaručovat jim předkupní právo k bytům, které užívají, za cenových podmínek, za kterých tyto byty získala společnost KARBON INVEST.

Tisková zpráva Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ:
Tisková zpráva ve formátu pdf

Stát v roce 2004 prodal 45,88 % akcií společnosti OKD, a.s. společnosti KARBON INVEST podnikatelů Koláčka a Otavy bez výběrového řízení na základě exkluzivity. Součástí majetku OKD,a.s. byl i rozsáhlý bytový fond – 43 759 bytů, který byl oceněn na částku 40 000,- za byt. Takto nízká částka byla údajně stanovena z toho důvodu, že bytový fond měl být za obdobných podmínek převeden na jeho nájemce.

Ve Smlouvě o prodeji akcií byly také sjednány závazky ve prospěch nájemců bytů. Závazek uvedený v článku 7.6d) zakládá ve prospěch nájemců předkupní právo v souladu se zákonem o vlastnictví bytů, ale toto právo je výrazně posíleno. Bez časového omezení platí při prodeji bytů předkupní právo stávajícím nájemníkům, a to za cenu použitou při privatizaci, tj. 40 000,- za byt (zároveň má cena odpovídat ceně, za niž prodávají srovnatelné byty nájemníkům obce).

V roce 2004, po té, co stát prodal své akcie společnosti KARBON INVEST, vstoupil do této společnosti podnikatel Zdeněk Bakala. Vlastníci OKD se v únoru 2005 oficiálně přihlásili ke všem závazkům uvedeným v Smlouvě, zvláště pak k závazkům týkajícím se rozsáhlého bytového fondu této společnosti, a poskytli výklad těchto závazků. Ve svém oficiálním prohlášení slíbili připravit projekt na prodej bytů stávajícím nájemcům za podmínek uvedených ve Smlouvě, tj. za částku 40 000,- za byt a informovali, že příprava projektu si vyžádá 3 roky.

Místo přípravy slibovaného projektu, ale bytový fond v rozporu se Smlouvou vyvedli ze společnosti OKD, a.s. V roce 2008 Zdeněk Bakala oznámil, že si na žádný slib nepamatuje a s byty hodlá podnikat. 29.6.2009 společnost RPG INDUSTRIES SE oficiálně oznámila dopisem MFČR, že tento klíčový závazek uvedený ve Smlouvě vypovídá!

O této významné skutečnosti jsme byli ministerstvem financí informováni až v minulých dnech. Připomínáme, že naše sdružení i jednotliví nájemci opakovaně upozorňovali ministerstvo financí na problematické chování této podnikatelské skupiny.

Takové jednání ze strany společnosti RPG INDUSTRIES SE považujeme nejen za nemorální a nemravné, ale také v rozporu se Smlouvou a podmínkami, za kterých bytový fond získali.

Jediné řešení této situace spatřujeme v odstoupení od Smlouvy z roku 2004. Sdružení podává v těchto dnech stížnost k Evropské komisi. Budeme v této věci rovněž žádat o podporu všech politických stran. Detailní informace i naše nová zjištění zveřejníme na naší pondělní tiskové konferenci.

Za Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Roman Macháček, předseda

Ing. Roman Macháček, Ph.D
Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
MOB: 776 888 559
www.BYTYOKD.CZ