Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ vyzvalo Zdeňka Bakalu k jednání o odprodeji bytů nájemníkům

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ spolu s Lubomírem Zaorálkem veřejně vyzvalo vlastníky společnosti RPG Byty k jednání o odprodeji bytů nájemníkům, kteří o to projeví zájem, a ke komplexnímu řešení neutěšené situace kolem hornických bytů.

Obsáhlý článek včetně prvních reakcí naleznete zde:
Sdružení vyzývá RPG: Pojďte znovu jednat o prodeji bytů, Denik.cz

Výzva vlastníkům společnosti RPG Byty:
Vyzýváme vlastníky společnosti RPG Byty ke společnému jednání, jehož by se účastnili zástupci Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ. Důvodem je současný neutěšený stav nájemního bydlení provozovaného touto společností. V mé kanceláři v Ostravě mne stále navštěvuje velké množství nespokojených nájemníků. Potvrzuje se skutečnost, že společnost RPG Byty nezvládá řádně spravovat rozsáhlý bytový fond. Dokladem je skutečnost, že občané pokud mohou, tak byty opouštějí. Důsledkem jsou tisíce volných bytů v bytovém fondu společnosti RPG Byty.

Vyzýváme k novému jednání, které by se znovu vrátilo k možnosti prodeje bytů nájemníkům. Tato otázka je předpokladem jakékoliv změny k lepšímu. Zároveň je nutné jednat o sociálních podmínkách nájemného bydlení. Společnost RPG Byty by měla vzít vážně skutečnost, že v jejich bytech bydlí často sociálně slabší občané, že v regionu je vysoká nezaměstnanost, že se nacházíme v sociálně velmi zranitelném prostředí, které je mimořádně postiženo důsledky ekonomické recese. Zároveň by nemělo být zneužíváno role státu, který ve stále rozsáhlejší míře vyplácí občanům příspěvky na bydlení.

Požadujeme vytvořit pro nájemní bydlení v našem regionu daleko transparentnější podmínky, skončit s nejistotou, dát nájemnímu bydlení jasná pravidla a perspektivu, dát šanci nájemníkům si byty koupit a starat se o ně. Současný stav je nevýhodný pro všechny. Proto požadujeme jednání s vlastníky a zásadní změny.

PhDr. Lubomír Zaorálek
Ing. Roman Macháček, Ph.D, Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.