Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Senát projednal Petici BYTYOKD.CZ - kompletní informace

Senát Parlamentu České republiky projednával 19.března 2010 Petici občanů za dodržení podmínek privatizace OKD. Petici organizovanou Sdružením nájemníků BYTYOKD.CZ podepsalo přes 13 tisíc osob. Projednávání začalo od 9 hod.

Informace o projednávání Petice:
Za autory petice v Senátu vystoupili:
- Ing. Roman Macháček, Ph.D, předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
- František Kašík, bývalý havíř, člen Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
- Jolana Prokopová, hornická vdova, Kladno

Za RPG Industries a RPG Byty:
- Robert Amsterdam, advokát Zdeňka Bakaly a jeho skupiny
- Mgr. Petr Handl, ředitel vnějších vztahů RPG Real Estate

Za Ministerstvo financí:
- Ing. Ivan Fuksa, 1. náměstek ministra financí

Kompletní informace o Petici a jejím projednávání nalezente na stránkách Senátu Parlamentu České republiky:
Petice občanů za dodržení podmínek privatizace OKD
Kompletní záznam projednávání Petice v Senátu dne 19.3.2010

Sdružení BYTYOKD.CZ připravilo pro senátory 14 stránkový materiál s přehledem základních faktů týkajících se kauzy bytů OKD. Součástí podkladů byla řada zajímavých informací, se kterými Vás budeme postupně seznamovat.

Oproti plánovanému programu se projednávání naší Petice nakonec protáhlo o několik hodin a zkončilo až po 12 hodině.

Zaznamenali jsme při projednávání Petice v Senátu:
Eva Richtrová, senátorka, ČSSD: "Audit se dělal na výzvu sdružení nájemníků, na základě jejich stížností i shromážděných důkazů. Ti však neměli možnost se s auditory setkat a své podklady jim ani ukázat, ani předat, ani nějak jinak argumentovat"

Roman Macháček, předseda SN BYTYOKD.CZ:"Je to podle nás největší finanční kauza současnosti v ČR"
"Vlastník, a jmenovitě Zdeněk Bakala, nejenže nedodržel své dřívější sliby a prohlášení, ale odmítá plnit i základní smluvní závazky, které dobrovolně přijal. Přitom platí staré pravidlo, že smlouvy musí být plněny. Takto se chová seriózní podnikatel, to je seriózní jednání? Já si myslím, že nikoliv."
"Nájemníci Bytů OKD, dnes RPG se cítí jednáním Zdeňka Bakaly, jeho podnikatelské skupiny, poškozeni a podvedeni. Nyní jim hrozí, že dopadnou stejně jako nájemníci bytů OKD na Kladensku."
"Nájemníci mají předkupní právo na tyto byty bez časového omezení. Ten závazek platí natrvalo, ale ne za standardních tržních podmínek, ale za obdobných podmínek, za které tyto byty získal Zdeněk Bakala a jeho skupina, to znamená za netržních podmínek. "
"Co tady předvádí pan podnikatel Bakala a jeho skupina - to není podnikání typu Tomáše Bati, kterého si všichni tak vážíme. To je zcela jiný přístup. To je přístup založený na obcházení smluv, na jejich nedodržování, na využívání nedovolené veřejné podpory a na dalších podivných praktikách."

František Kašík, bývalý havíř, člen SN BYTYOKD.CZ:"Obrátil jsem se na zaměstnavatele a ten mi nabídl byt jedině s podmínkou, že podepíši smlouvu na deset let v dole." "Odpracoval jsem v dole 24 let, to znamená, 80 procent jsem pracoval na ražení chodeb." "Nikdy bych nepředpokládal, že při podpisu smlouvy k bytu budu v budoucnu - což je dneska - u soukromníka a vykořisťován neustálým zvyšováním nájmu, kdy se prakticky stane, že já ten nájem neutáhnu."
"Mnozí investovali nemalé částky do těchto bytů, dnes se od pana Bakaly dozvídají, že byty nezískají a že investovali své peníze do cizího majetku. Za odměnu je jim neustálé zvyšování nájmu. Udělal si z nás prakticky pan Bakala blbce; z nájemníků."

Jolana Prokopová, hornická vdova Kladno: "Jsem jednou z mnoha kladenských vdov, jejichž manžel pracoval celý život a požadovaných deset let za byt odpracoval několikanásobně. Po jeho smrti jsem dostala nabídku k odprodeji údajně za sníženou cenu, to je 1 540 000. Tím jsem se dostala do neřešitelné situace, protože v mém věku úvěr nezískám a zůstat v bytě s tržním nájemným je pro mne rovněž neúnosné. ...Pokud nebudou změněny původní privatizační podmínky, obávám se, že do této situace se dostanou i tisíce lidí z Ostravska."

Petr Handl, mluvčí RPG Real Estate:"Grafy, které máte v prezentaci k dispozici, jednoznačně vyvracejí to, co zde bylo zmíněno. Tedy to, že nájemníci žijí v nejistotě, co s nimi bude a jak jejich domy a byty dopadnou."

Robert Amsterdam, právník Zdeňka Bakaly a RPG: "Nenaslouchejte pomluvám, naslouchejte tomuto auditu, který vám byl předložen"
"Žádný nájemník se nemusí obávat o svou bezpečnost, protože my tyto byty neprodáváme. "
"Máme zájem na tom jednat s nájemníky férově a poctivě."
"Myslím, že z hlediska transparentnosti by bylo dobré, kdybychom věděli, kdo koho vlastně zastupuje, kdo je členem sdružení nájemníků. Proč je financuje ČSSD? A proč ČSSD zosnovala pomlouvačnou a zastrašovací kampaň proti této společnosti a jednomu z jejích vlastníků?"

Vladimír Dryml, senátor, ČSSD:"Jde i o selhání BIS a především orgánů činných v trestním řízení. Kdo si myslí, že fantazíruji, že tady vám ukazuji zajímavé souvislosti. Pokud si někdo přečte tyto souvislosti, pochopí mnohé. Je to skutečně klasické selhání státní správy."
"Proč někdo tady neřekl, že nechceme více takových Kožených, Bakalů a jiných, když nedokáží dodržovat smlouvy? Proč se tady dokonce někdo snaží podle mého názoru - a to zdůrazňuji - podle mého názoru, i zastrašovat nás politiky. My nemusíme mít stejný názor, ale nebudeme pod vlivem určitých zájmových skupin, nebo já doufám, určitě ne.
Bohužel se ukazuje, že boj proti korupci a určitému protekcionářství jsou pro některé politiky jen prázdná slova. Já se ptám, co dělala policie? Šetřila vůbec ty zvláštní způsoby odhadů i samotné odhadce? Protože od toho se to všechno odvíjelo. Jsem také velmi zvědav na to, jak se k petici postaví zástupci TOP 09, kteří mají možná velmi specifické a úzké vztahy k panu Bakalovi. "

Jiří Čunek, senátor, KDU-ČSL:"Takže když mluvíme o soudech, tak mluvme také o tom, že soudní systém u nás pro normálního občana je tak nepřehledný, že bez právníka, kterého si mnozí nemohou dovolit, tak v zásadě nemají šanci, i když racionálně a logicky mají pravdu."
"V tomto případě si myslím, že logika 103 tisíc nájemníků je jednoduchá. Stát projevil vůli privatizovat OKD a byty dát městu, a to se nestalo. No a kde je ta chyba? Ta chyba je na státu! Říkat teď, že všechno už je na nezávislém soudu, to ano. Ale nikdo neví, jak to dopadne."

Milan Štěch, místopředseda Senátu, ČSSD:"A já si myslím, že do toho stát musí vstupovat jako ochránce občanů, pro které tam tehdy vyjednal nějaké specifické podmínky a které nejsou, aspoň podle mého pohledu, naplňovány."
"...i stát by v prvé řadě měl bránit řadové občany, protože celá řada z nich už je dneska v důchodovém věku, a jiné jistoty, než ten svůj byt, často nemá."
"Víte, mně je velice smutno, že k takovéto kauze dochází. A o podnikatelích, o kterých jsem si ještě tak před pěti, osmi lety myslel, že by snad mohli patřit k takové té drobet, slušně řečeno, elitě podnikatelského stavu v České republice a že by těm ostatním mohli dávat příklad, že to také jde dělat slušně, že ten kapitalismus musí být slušný, tak jsem velice zklamán, že tito lidé dnes, podle mého názoru, se chovají naprosto jinak. A ty hodnoty, na kterých stojí společenský řád, tržní hospodářství nebo i kapitalismus, de facto v očích veřejnosti takto devastují."

Alexandr Vondra, senátor, ODS:"myslím si, že je velmi dobře, že se petenti na horní komoru Parlamentu se svým podáním obrátili, a že to čtení nám, kteří to do detailu neznáme, vnáší do této kauzy hodně světla."
"(návrh změny usnesení Senátu)...žádáme vládu, aby prošetřila, zda prodej akcií státu a ocenění bytů OKD, a.s., v roce 2004 nebyly v rozporu s právním řádem nebo dobrými mravy."

Roman Macháček, předseda SN BYTYOKD.CZ:"Nájemníci tu smlouvu neměli a mohli vycházet jedině z těchto tiskových prohlášení (KARBON INVEST). A tam řekli jasně. Podle nás to znamená, že to je 30 až 50 tisíc bez časového omezení, natrvalo. Jestli to pan Amsterdam neví, možná by si měl prodiskutovat se svým klientem panem Bakalou, protože zřejmě není správně informován."
"To, co je také skandální, je způsob, jakým MF následně prezentovalo výsledky auditu."
"Dovedete si představit například firmu, která fixluje a kde na ni pozvete kontrolu a ta kontrola přijde za devět měsíců. Tak to je prostě výsměch!"
"..my v těch bytech bydlíme, nám nikdo nemusí ukazovat grafy, jak je to všechno skvělé, jak se zlepšují služby, co všechno dávají do oprav. My víme, že když někdo má nějaký problém, tak se nemůže ničeho dovolat, lidi si opravují v bytech a domech velmi často sami"
"..pokud se bavíme o demokracii a o jejích základních principech, tak to by měla být stejná práva pro všechny a také rovné podmínky pro podnikání. A to bylo v kauze bytů OKD jednoznačně porušeno. Jsou tady porušovány zákony, pro některé vyvolené zákony neplatí, jak je tady dokumentováno v materiálech, které máte k dispozici"
"Skupina Zdeňka Bakaly - to je prokazatelný fakt - získala nedovolenou podporu v řádu desítek miliard Kč. Jak k tomu přijdou jiní podnikatelé? ..Jsou tady zástupci ODS. Určitě je mezi vámi řada podnikatelů. Víte, jak je složité podnikat v dnešní době, je finanční krize, člověk riskuje, je to určitě složitá záležitost. A vedle toho je jiná firma, která za nějakých podivných okolností díky svým kontaktům získá obrovský majetek prakticky zadarmo. Tak, jak je toto možné? ... A my říkáme, že tady došlo k nedovolené veřejné podpoře a že je třeba tu podporu u Evropské komise prokázat. A my ji prokážeme"

Další informace:
Petice-průvodní dopis pro senátory, formát pdf
Petice-oznámení, formát pdf

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.