Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Soud ve věci privatizace OKD osvobodil tři obžalované, co to znamená?

Co se u soudu prokázalo a znamená to konec?

Vyšetřování privatizace OKD z roku 2004 bylo zahájeno protikorupční policií v roce 2011 na základě obsáhlého trestního oznámení, které jsme připravili s našim sdružením nájemníků BYTYOKD.CZ a podali v březnu 2011.

V něm jsme mimo jiné uvedli, že nebyl oceněn majetek ve 20 dceřinných společnostech, pozemky, komerční nemovitosti, hotely, hodnota 44 000 bytů OKD byla podhodnocena, 1200 bytů na Kladensku nebylo vůbec oceněno.
Způsobenou škodu jsme vyčíslili ve výši až 20 mld. Kč!

Vrchní státní zastupitelství podalo v roce 2014 obžalobu na tři lidi v souvislosti s privatizací Ostravsko-karvinských dolů (OKD). Státní zástupce vyčíslil způsobenou škodu na částku minimálně 5.7 mld. Kč. Ke způsobené škodě se následně přihlásil i stát.

Soudní jednání probíhalo u Obvodního soud pro Prahu 2 (předsedkyně senátu p. Fialová, obdoba okresního soudu), soud vynesl po 2.5 letech osvobozující rozsudek s velmi pochybným odůvodněním.

Státní zástupce se na místě odvolal a případem se tak bude zabývat odvolací soud - Městský soud v Praze (je to obdoba krajského soudu).
S našim právníkem odhadujeme, že rozsudek bude vynesen v horizontu 1 roku.

Níže uvádím stručný komentář k odůvodnění rozsudku.

Roman Macháček, předseda Sdružení nájeníků BYTYOKD.CZ

Komentář k odůvodnění rozsudku soudu:
1) Znalec mohl dle odůvodnění při oceňování majetku společnosti OKD / jejich akcií postupovat, jak se mu zamane, každý znalec tak může dojít k naprosto odlišným výsledkům. Ačkoli podle soudu může vypadat podivně, že kapitálová účast OKD v dceřiných společnostech má nulovou hodnotu, jde podle něj „o reálný výsledek zvolené metody“.

2) Znalec Doucha (VOX Consult) se při oceňování OKD údajně snažil vše řádně ocenit.
Podle Fialové ale posudek přeci jen nebyl bez skvrn: „Měl určité vady z hlediska náležitosti posudku, což obžalovaný sám přiznává s tím, že se na těchto zjednodušeních dohodl se zadavatelem s ohledem na zkrácení termínu, do kterého měl být posudek odevzdán.“
Znalec Doucha podle soudu postupoval v souladu se zákonem.

3) Podle Fialové došlo během hlavního líčení, kde vystupovali různí experti na oceňování, k „bitvě znalců“, soudkyně poukázala na problematičnost nových ocěnění. „Soud považuje za obtížné srovnat pozici znalce snažícího se bez nadsázky v šibeničním termínu vypracovat znalecký posudek s pozicí znalce, kterému je již známý, jaký vývoj skutečně byl“

4) Nelze počítat s tím, za kolik by se dal státní podíl prodat, ale s tím, zda je někdo ochoten určitou částku zaplatit. Dle soudkyně takový nikdo neexistoval!
- zájemci o koupi podílu v OKD samozřejmě existovali, stát ovšem v roce 2004 prodával svůj podíl bez výběrového řízení vybranému kupujícímu (KARBON INVEST, resp. Z. Bakala) a tak se logicky další zájemci neměli o co ucházet
- společnost J&T si nechala v listopadu 2004 zpracovat ocenění OKD (tedy jen 2 měsíce po prodeji) - expert dospěl k částce 40 mld. až 100 mld. Kč (tedy za státní podíl 18.4 - 46 mld. Kč, stát přitom prodal svůj podíl jen za 4.1mld.Kč!!!) Tyto důkazy jsem poskytl Protikorupční polici při vyšetřování.
- J&T (Daniel Křetínský), 12.2.2005:"J&T informovala vládu, že pokud zruší privatizaci OKD, je schopna její podíl koupit za nejméně 9,1 miliardy korun".
- Později Křetínský tvrdil - "Kdyby nám to celé prodali, dali bychom za to až 40 miliard korun".

5) Místopředseda FNM Pavel Kuta údajně oceňování nerozumněl a nepochybil

Související informace:
Soud k privatizaci OKD: Za ‚politické rozhodnutí‘ znalec ani manažeři nemohou,, 7.5.2018
Stát podal trestní oznámení v kauze OKD, míří na bývalé politiky z ČSSD, IDNES.CZ, 9.8.2018

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.