Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Stížnost k Evropské komisi nic neřeší

Podle stručného výtahu stížnosti není jasné jestli oponentský posudek počítá s předkupním právem, což by odhadovanou cenu snížilo. Prodej podílu Karbon Investu byl již v té době prošetřován kvůli nepovolené podpoře Úřadem pro hosp. soutěž a díky tomu došlo k navýšení ceny z 2,25 mld na 4,1 mld.

Co by to znamenal úspěch stížností?
Právní nástupce Karbon Investu by podporu patrně podporu vrátit (záleží v jaké výši), což by jen vyvolalo tlak na maximální zvýšení nájemného a možná i prodej bytů za současné tržní ceny (které jsou asi o dost vyšší než ty z oponentského posudku).
Nepovolená státní podpora neznamená neplatnost smlouvy, odstoupení od smlouvy státem je naprosto nerálné - stát by pak čelil další stamiliardovým
arbitrážím.
Ničeho se tím nedosáhne.
Doporučuji postup jaký jsem zvolil já - koupě vlastního bytu. Případně se snažit uplatňovat slevy na nájmu z důvodů neplnění povinností majitele.