Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

STÍŽNOST na RPG - vyúčtování za teplo!!!

STÍŽNOST na RPG
Chcete-li se připojit ke stížnosti na RPG adresovanou Statni energetické inspekci, zkopírujte si text stížnosti do mailu, doplňte datum, své jméno a adresu, a odešlete na mailovou adresu: posta@sei.gov.cz
Text stížnosti:

Vážení
obracím se na Vás se stížností na porušení Vyhlášky č.372/2001 Sb. paragraf 7, společností RPG Byty s.r.o.
Jsem řádným nájemníkem bytu ve vlastnictví uvedené společnosti.
Do dnešního dne jsem nebyl seznámen s vyúčtováním plateb za teplo, teplou vodu a studenou vodu, odebranou v roce 2008, přesto, že uvedená vyhláška jasně stanoví vlastníkovi bytu termín, do kterého je povinen toto učinit, v mém případě t.j. nejpozději do 30. 4. 2009
Tato skutečnost je neomluvitelná vzhledem k technologickým možnostem dnešní doby!

jméno příjmení
ulice / číslo
město
V Ostravě dne ...............

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 13 let společně proti korupci a rozkrádání státního majetku.