Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

STÍŽNOST na RPG - vyúčtování za teplo!!!

STÍŽNOST na RPG
Chcete-li se připojit ke stížnosti na RPG adresovanou Statni energetické inspekci, zkopírujte si text stížnosti do mailu, doplňte datum, své jméno a adresu, a odešlete na mailovou adresu: posta@sei.gov.cz
Text stížnosti:

Vážení
obracím se na Vás se stížností na porušení Vyhlášky č.372/2001 Sb. paragraf 7, společností RPG Byty s.r.o.
Jsem řádným nájemníkem bytu ve vlastnictví uvedené společnosti.
Do dnešního dne jsem nebyl seznámen s vyúčtováním plateb za teplo, teplou vodu a studenou vodu, odebranou v roce 2008, přesto, že uvedená vyhláška jasně stanoví vlastníkovi bytu termín, do kterého je povinen toto učinit, v mém případě t.j. nejpozději do 30. 4. 2009
Tato skutečnost je neomluvitelná vzhledem k technologickým možnostem dnešní doby!

jméno příjmení
ulice / číslo
město
V Ostravě dne ...............