Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Tisková zpráva: RPG INDUSTRIES SE má nadále závazky k bytovému fondu, ke kterým se nehlásí !!!

Tisková zpráva Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

Ostrava, 27. května 2009 - Na základě oprávněných požadavků našeho sdružení bylo ministerstvo financí nuceno zveřejnit v plném znění dosud utajovanou Smlouvu o koupi akcií společnosti OKD, a.s., která byla podepsaná smluvními stranami (FNM a KARBON INVEST,a.s.) dne 16.9.2004 a byla utajena téměř 5 let.

Je potvrzeno, že vlastník 43.759 bytů OKD, společnost RPG INDUSTRIE SE Zdeňka Bakaly, má závazek k tomuto bytovému fondu, který platí bez časového omezení, tedy napořád.

Rozhodně tedy není pravdou, že závazky majitele ve vztahu k bytovému fondu a nájemníkům skončily 1. květnem 2009 !

Bez časového omezení platí při prodeji bytů předkupní právo stávajícím nájemníkům, a to za cenu použitou při privatizaci, tj. 40 000,- za byt (zároveň má cena odpovídat ceně, za niž prodávají srovnatelné byty nájemníkům obce).

Tento závazek sjednaný ve prospěch nájemníků je naprosto klíčový, je uveden ve Smlouvě a jde nad rámec standardního předkupního práva nájemníkům, které jim garantuje zákon. Tento závazek současně koresponduje s cenou, za kterou 43.759 bytů OKD v roce 2004 vlastník získal a která rozhodně nebyla cenou tržní.

Po vstupu Zdeňka Bakaly se společnost KARBON INVEST k tomuto závazku veřejně přihlásila ve svém tiskovém prohlášení z února 2005, zároveň ve svém prohlášení poskytla výklad tohoto ustanovení.

Dnes se ale společnost RPG INDUSTRIES k tomuto závazku nehlásí !

Proto nyní Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ veřejně vyzývá vlastníka bytů OKD, společnost RPG INDUSTRIES SE Zdeňka Bakaly, aby se výslovně a jmenovitě přihlásil ke všem svým závazkům týkajícím se bytového fondu, vyplývajícím ze Smlouvy, a k tomu, že všechny tyto závazky hodlá bezezbytku plnit.

V příloze najdete výzvu, kterou jsme vlastníkovi adresovali a na niž dosud nereagoval.

Roman Macháček
Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
email: info@bytyokd.cz
www.BYTYOKD.CZ

Ke stažení:
Tisková zpráva v pdf formátu
Žádost o přihlášení se k závazkům adresovaná RPG INDUSTRIES a Zdeňku Bakalovi

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.