Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Tisková zpráva: RPG INDUSTRIES SE má nadále závazky k bytovému fondu, ke kterým se nehlásí !!!

Tisková zpráva Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

Ostrava, 27. května 2009 - Na základě oprávněných požadavků našeho sdružení bylo ministerstvo financí nuceno zveřejnit v plném znění dosud utajovanou Smlouvu o koupi akcií společnosti OKD, a.s., která byla podepsaná smluvními stranami (FNM a KARBON INVEST,a.s.) dne 16.9.2004 a byla utajena téměř 5 let.

Je potvrzeno, že vlastník 43.759 bytů OKD, společnost RPG INDUSTRIE SE Zdeňka Bakaly, má závazek k tomuto bytovému fondu, který platí bez časového omezení, tedy napořád.

Rozhodně tedy není pravdou, že závazky majitele ve vztahu k bytovému fondu a nájemníkům skončily 1. květnem 2009 !

Bez časového omezení platí při prodeji bytů předkupní právo stávajícím nájemníkům, a to za cenu použitou při privatizaci, tj. 40 000,- za byt (zároveň má cena odpovídat ceně, za niž prodávají srovnatelné byty nájemníkům obce).

Tento závazek sjednaný ve prospěch nájemníků je naprosto klíčový, je uveden ve Smlouvě a jde nad rámec standardního předkupního práva nájemníkům, které jim garantuje zákon. Tento závazek současně koresponduje s cenou, za kterou 43.759 bytů OKD v roce 2004 vlastník získal a která rozhodně nebyla cenou tržní.

Po vstupu Zdeňka Bakaly se společnost KARBON INVEST k tomuto závazku veřejně přihlásila ve svém tiskovém prohlášení z února 2005, zároveň ve svém prohlášení poskytla výklad tohoto ustanovení.

Dnes se ale společnost RPG INDUSTRIES k tomuto závazku nehlásí !

Proto nyní Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ veřejně vyzývá vlastníka bytů OKD, společnost RPG INDUSTRIES SE Zdeňka Bakaly, aby se výslovně a jmenovitě přihlásil ke všem svým závazkům týkajícím se bytového fondu, vyplývajícím ze Smlouvy, a k tomu, že všechny tyto závazky hodlá bezezbytku plnit.

V příloze najdete výzvu, kterou jsme vlastníkovi adresovali a na niž dosud nereagoval.

Roman Macháček
Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
email: info@bytyokd.cz
www.BYTYOKD.CZ

Ke stažení:
Tisková zpráva v pdf formátu
Žádost o přihlášení se k závazkům adresovaná RPG INDUSTRIES a Zdeňku Bakalovi