Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Článek

Do 31.12.2010 je třeba RPG Byty doručit odpověď na jejich návrhy

Jak jsme již dříve upozorňovali, existují dvě základní možnosti, jak reagovat:

Reakce na upravený návrh RPG Byty, upravený protinávrh

V těchto dnech obdrželi nájemníci bytů OKD (RPG) upravený návrh společnosti RPG Byty. Ten lze rovněž chápat jako odpověď na původní protinávrhy a připomínky ze strany nájemníků.

Akce Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ ve Frýdku byla úspěšná, další budou pokračovat

Pozor: SON otevřeně kope za zájmy RPG

Doporučení dalšího postupu, kterou SON slibovalo nájemníkům bytů OKD nedodalo, místo toho se Sdružení nájemníků ČR (SON, předseda Milan Taraba, místopředseda Vozárik) dohodlo s RPG na účasti ve společných komisích.

Jak postupovat: Hlavní závěry právní analýzy, protinávrh

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ zveřejňuje hlavní závěry právní analýzy týkající se postupu při deregulaci nájemného a uzavírání nových nájemních smluv v bytech RPG Byty s.r.o. a také příklad možného protinávrhu. Závěry obsahují základní návod, jak postupovat.

Právní analýza týkající se postupu při deregulaci nájemného a uzavírání nových nájemních smluv v bytech RPG

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ zveřejňuje Právní analýzu týkající se postupu při deregulaci nájemného a uzavírání nových nájemních smluv v bytech RPG Byty s.r.o., které pro sdružení BYTYOKD.CZ vypracovali experti na problematiku bytového práva.

Jak v této chvíli postupovat, dílčí doporučení, dotazy

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ připraví do 7.12.2010 návod pro nájemníky v bytech OKD, jak reagovat na návrhy společnosti RPG Byty. Doporučujeme nájemníkům bytů OKD, aby vyčkali na výsledek analýzy a v této chvíli návrhy RPG neakceptovali.

1. Rekapitulace situace

Kancelář Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

Máte zájem o informace z první ruky týkající se kauzy byty OKD? - přijedeme k Vám

Těší nás velký zájem nájemníků bytů OKD o aktuální informace a doporučení, jak vůči RPG efektivně postupovat. Pokud máte zájem o novinky v kauze byty OKD přímo ve Vaší lokalitě, zorganizujte setkání nájemníků. Přijedeme k Vám, budete mít zaručené informace z první ruky a bez rizika.

Smlouva na dobu určitou s automatickým prodlužováním - jak jste ji získali?

Dle stanoviska RPG jsou údajně smlouvy na dobu určitou s automatickým prodlužováním (a smluvním nájemným) neplatné. Tyto smlouvy přitom Bakalova společnost nájemníkům mnoho let systematicky vnucovala. Řada nájemníků podlehla nátlaku RPG a podepsala v minulosti tyto smlouvy. Je to i Váš případ? Napište nám!

Nepodepisujte návrh RPG Byty ani nové nájemní smlouvy

V těchto dnech společnost RPG byty rozesílá nájemníkům bytů OKD (RPG) údajně výhodné návrhy dodatků ke stávajícím nájemním smlouvám nebo dokonce smlouvy nové. Vyzýváme nájemníky bytů OKD, aby v této chvíli nepřistupovali na žádné dodatky ke stávajícím nájemním smlouvám ani nepodepisovali smlouvy nové a už vůbec ne pod časovou tísní!

Stát zahajuje arbitráž s RPG Industries o 30 mil. Kč za porušení privatizační smlouvy

Ministertvo financí zahájilo přípravu další arbitráže se společností RPG Industries SE podnikatele Z. Bakaly.

Pozvánka: Výroční členská schůze Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ již 23.11.2010!

Ostrava - Rada Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ svolává Výroční členskou schůzi Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ, se sídlem Nádražní 923/118, 702 00, Moravská Ostrava, IČ:22722912.

RPG pořádalo tiskovou konferenci k otázce nájmů v roce 2011

RPG dnes pořádalo tiskovou konferenci, kde oznámilo své rozhodnutí týkající se výše nájmů v bytech OKD (RPG) v roce 2011 s výhledem na další roky. Potvrdil se náš odhad - společnost oznámila, že v roce 2011 zvýší nájmy o 7.5 Kč/m2, RPG rovněž slíbilo určité slevy pro seniory a sociálně slabé.

Uspěli jsme s odvoláním, ministerstvo financí ale svou odpověď Evropské Komisi znovu odmítlo zveřejnit

Ministerstvo financí nám odmítlo poskytnout svou odpověď z 18.6.2010 na otázky Evropské komise týkající se nedovolené veřejné podpory při prodeji OKD. Naše sdružení proto v této vypracovalo tzv. "rozklad", resp. odvolání.

Odpověď ministra financí na interpelaci Lubomíra Zaorálka týkající se zastavování bytového fondu OKD

Ministr financí Miroslav Kalousek odpověděl na písemnou interpelaci místopředsedy Poslanecké sněmovny PČR Lubomíra Zaorálka týkající se bytového fondu OKD. Lubomír Zaorálek popsal problém se zastavováním bytového fondu OKD bankám a žádal ministra financí o vysvětlení, proč je ministerstvo financí v této věci nečinné.

Zapojili jsme se do připomínkového řízení k novele občanského zákoníku

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ se zapojilo do připomínkového řízení, které se týká chystané novely občanského zákoníku.

Dopis předsedovi Sdružení nájemníků ČR (Milan Taraba):
Vážený pane předsedo,

Diskuse se zástupci vlastníků nepřinesla nic nového

Byli jsme přizváni jako zástupci nájemníků v bytech OKD k diskusi na téma "Sociální aspekty života v pronájmu v moravskoslezském regionu". Akce se uskutečnila 1.11.2010 od 10-13:45 hod.

Nájemníky v bytech OKD ohrožuje novela občanského zákoníku

Jak opakovaně upozorňujeme, chystá se novela občanského zákoníku. Novelu připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj v čele s ministrem Jankovským (VV). Strana Věcí veřejných (VV) byla přitom sponzorována Z. Bakalou a Bakalův lobbista Telička je v týmu poradců ministra Jankovského.

Návrh novely z dílny ministerstva pro místní rozvoj přikládám:

Beseda s politiky: kauza byty OKD a deregulace nájmů

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ organizovalo besedu s politiky na téma: kauza BYTYOKD, deregulace nájmů a rizika pro nájemníky v roce 2011. Akce byla určena přednostně pro členy SN BYTYOKD.CZ.

Bakala a Amsterdam pořádali tiskovou konferenci

Zdeněk Bakala a jeho právník Robert Amsterdam svolali na 22.9.2010 tiskovou konferenci, kde média seznámili se svou tzv. Bílou knihou, která měla údajně ozřejmit souvislosti a fakta v kauze RPG Byty. Značka: jen pro "vybrané" novináře.

Konference proběhla od 11 hod. v hotelu Marriot v centru Prahy

ÚS odmítl stížnost RPG proti postupu Sněmovny

Ústavní soud odmítl stížnost společnosti RPG proti postupu poslanců v kauze bytů OKD. Sněmovna usilovala o to, aby RPG nemohla volně nakládat s byty. Podle Ústavního soudu poslanci nezasáhli do nezávislosti soudního rozhodování. Informaci dnes přinesla ČT24.

Bakala se zachoval k nájemníkům jako gauner - zveřejňujeme rozsudek soudu s odůvodněním

Zdeněk Bakala se zachoval k nájemníkům bytů OKD jako gauner a toto označení je přiměřené, tak lze shrnout rozsudek Městského soudu v Praze, který máme k dispozici a nyní zveřejňujeme. Jednání Z. Bakaly lze dle soudu jednoznačně označit za jednání ničemné a podvodné.

Ministerstvo financí a UOHS již odpověděly Evropské komisi, nájemníkům ale odpověď tají

Ministerstvo financí a Úřad pro kontrolu hospodářské soutěže již odpověděly na otázky Evropské komise týkající se stížnosti Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ na nedovolenou veřejnou podporu, ke které došlo při prodeji OKD v roce 2004. Text této odpovědi nám ale bez ohledu na zákon o svobodném přístupu zatím odmítají poskytnout.

Odešel Václav Roubíček

Dne 14.7 zemřel ve věku 66 let prof. Ing. Václav Roubíček, CSc. V letech 1997-2003 byl rektorem VŠB-TU, od roku 2002 šest let senátorem Parlamentu ČR.

Profesor Roubíček patřil mezi první politiky, kteří reagovali na naše výzvy a postavili se na stranu nájemníků bytů OKD.
Čest jeho památce.

Dopis poslancům Parlamentu ČR s novými informacemi ve věci nedovolené veřejné podpory při prodeji OKD, a.s.

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ se 2. červenece 2010 obrátilo na všechny poslance Poslanecké sněmovny PČR s žádostí o pomoc v kauze bytů OKD.

Bakala utopil v neúspěšné arbitráži se státem 10 mil. Kč

Bakalova společnost RPG Industries SE musí státu uhradit náklady související s arbitráží o neplatnost výpovědi článku 7.6 (d) Smlouvy o prodeji OKD. Jedná o částku ve výši přibližně 10 mil. Kč (poplatek za zahájení rozhodčího řízení je přibližně 8.9 mil. Kč, další 1 mil. Kč představuje paušální poplatek za náklady rozhodčího soudu).

Ministerstvo financí s pokutou 30 mil. pro Bakalovu společnost vyčkává

Ministerstvo financí vyzvalo v dopise ze 6.1.2010 společnost RPG Industries SE Zdeňka Bakaly k zaplacení smluvní pokuty 30 mil. Kč z důvodů porušení Smlouvy o prodeji OKD z roku 2004.

Musí nájemník bytu RPG platit za nefunkční anténu nebo za vlastní satelit?

Nájemnícíci bytů OKD se na nás obrací s dotazy, proč musí platit společnosti RPG Byty poplatek za STA (anténa), která není funkční a majitel zařízení neudržuje.

Volby se blíží, co pro nás politici udělali?

Lidé se nás stále znovu ptají: "Koho vlastně máme volit? Máme volit ČSSD, co pro nás udělali další strany, máme volit menší strany, nebo ODS ?"

Dnes nám řada stran slibuje pomoc a podporu, prezentuje se s naší kauzou. Naše sdružení je zde ale více než 2 roky a tak Vám můžeme nabídnout objektivní informace o tom, co která strana pro nás již udělala.