Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

V kauze bytů OKD hrozí vážná újma pro nájemce více než 43 tisíc bytů i pro stát

Ostrava, 29. září 2009 (Tisková zpráva BYTYOKD.CZ)– RPG Industries SE Zdeňka Bakaly vypověděla závazek 7.6 (d) (předkupní právo pro nájemce bez časového omezení za zvýhodněnou cenu) Smlouvy o prodeji akcií společnosti OKD z roku 2004 a hodlá dále postupovat, jako by ministerstvo financí její výpověď akceptovalo. Jelikož hrozí vážná újma pro nájemce i pro stát, Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ vyzvalo ministerstvo financí, aby okamžitě podalo určovací žalobu na neplatnost výpovědi uvedeného závazku a také, aby ministerstvo financí podalo neprodleně návrh na předběžné opatření, které umožní zablokovat nakládání s předmětnými byty. Výpovědní lhůta při tom končí již 30.9.2009!

Tisková zpráva Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ:
Tisková zpráva ve formátu pdf

RPG Industries SE Zdeňka Bakaly vypověděla dopisem doručeným ministerstvu financí dne 29.6.2009 závazek 7.6 (d) uvedený ve Smlouvě o prodeji akcií společnosti OKD z roku 2004, který byl sjednán ve prospěch nájemníků. Uvedený závazek má chránit nájemníky bytů OKD (dnes RPG) a zaručovat jim předkupní právo k bytům, které užívají, za cenově zvýhodněných podmínek.

Ministerstvo financí reagovalo na tuto výpověď v dopise ze dne 16.9.2009 adresovaném společnosti RPG Industries SE, kde její výpověď označilo za neplatnou a pohrozilo uplatněním sankcí (30 mil. Kč), případně vymáháním náhrady škody. Vlastní text výpovědi závazku a reakci ministerstva financí obdrželo naše sdružení až 25.9.2009.

Dosavadní kroky ministerstva financí vítáme, ale nepovažujeme je za dostatečné. RPG Industries SE nadále prohlašuje, že bude postupovat, jako by ministerstvo financí její výpověď akceptovalo!

Jelikož zde hrozí vážná újma jak pro nájemce předmětných bytů, tak pro stát v souvislosti s nesplněním závazku nabyvatele akcií z privatizační smlouvy, vyzýváme ministerstvo financí, aby okamžitě podalo určovací žalobu na neplatnost právního úkonu výpovědi závazku 7.6 (d) a také, aby ministerstvo financí podalo neprodleně návrh na předběžné opatření, které umožní zablokovat nakládání s předmětnými byty, popřípadě, aby učinilo všechny další nezbytné právní kroky k ochraně všech práv nájemníků vyplývajících z uvedené Smlouvy. Tyto kroky přitom nesnesou odkladu, jelikož výpovědní lhůta končí 30.9.2009.

V této souvislosti upozorňujeme rovněž ministerstvo financí na riziko případných žalob ze strany nájemníků, v případě, že jejich práva nebudou dostatečně chráněna.

Za Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Roman Macháček, předseda

Ing. Roman Macháček, Ph.D
Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
MOB: 776 888 559
www.BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.