Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Vlastník bytů nezměněn

Společnost OKD, která vlastnila byty, byla rozdělena a tak z právního pohledu nedošlo k prodeji bytů. RPG Byty je vlastněna zahraniční společností a tak je takřka vyloučeno, že by vláda nebo parlament přijal takové kroky, které by přinutily vlastníka této společnosti prodat byty za nižší cenu než tržní, jestli vůbec. ČR by se tak vystavila možnosti další arbitráže. Snaha sdružení o tom, aby se RPG vzdalo majetku ve prospěch nájemníků za netržní cenu, je iluzorní.
Smysl má požadovat, aby RPG byty řádné plnilo své povinnosti majitele bytů.