Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Vzchopte se!

Vzchopte se!
Sdružení nájemníků bytyokd.cz, nebojte se zloducha a poškozovatele, který nedodržuje své smluvní závazky s Vládnoucím státem České republiky. Tento poškozující činitel Zdeněk Bakala firmy RPG s.r.o. ani po vyzvání právního soudu, stejně tak i Vládnoucího státu České republiky, nejenže neplní tyto své smluvní závazky, ale vědomě je porušuje, proto z toho důvodu, měl by dnešní Vládnoucí stát odstoupit od smlouvy s ním. Víme, že psi se brání útokem a stejně tak se brání útokem i pan Zdeněk Bakala, když žaloval u soudu lídra za severní Moravu ze strany ČSSD pana Lubomíra Zaorálka a to jen proto, že jej urazil, když o něm řekl, že je gauner. Sám právní soud, dříve před tím, nazval pana Zdeňka Bakalu, gaunerem, a to proto, že nedodržuje své smluvní závazky, které má ve smlouvě s Vládnoucím státem České republiky, ohledně někdejších bytů OKD. Dnešní právní soud i tohoto času k ospravedlnění pana Lubomíra Zaorálka potvrdil svá slova, že pan Zdeněk Bakala, je opravdu gaunerem, když neplní tyto své smluvní závazky, ke kterým se zavázal svým vlastnoručním podpisem i svými slovními prohlášeními. Samotné právní soudy neospravedlní pana Zdeňka Bakalu, proto se jej nebojte. Vzchopte se a nenechte se jím, ani jeho zaměstnanci firmy RPG, zastrašit a ani oklamat, ale bojujte proti nim všemi možnými přístupnými smyslnými prostředky. Když nám v tomto našem boji proti poškozovateli firmy RPG pana Zdeňka Bakaly nechce pomoci dnešní zkorumpovaný a podplacený Vládnoucí stát České republiky panem Zdeňkem Bakalou, tak jej žalujme u mezinárodního soudu ve Štrasburku a to tak, že jak to dělají rómové, nebo tzv. cikáni, kteří vyhrávají u mezinárodního soudu svůj spor s tímto poškozujícím Vládnoucím státem České republiky. K tomuto svému vyjádření vám dokládám i můj dopis, který jsem zaslal na RPG byty s.r.o., ohledně jejich poškozování a to dne 6.2.2012, tento svůj dopis, jak je tam uvedeno, jsem se svojí stížností předal jak jmenovaným poslancům, tak i redakci deníku Právo a potom i moravskoslezskému Deníku. Předem i teď vám děkuje za vaši odpověď někdejší vlastník bytu OKD, tohoto času jen nájemník bytu firmy RPG s.r.o.

RPG BYTY, s.r.o.
Gregorova 2582/3
Ostrava, Moravská Ostrava
PSČ 70197
Systémové číslo 8611529441

Písemná odpověď pro vedoucí administrativní správy BYTY RPG paní Karině Vališové na její druhý doporučený dopis psaný dne 20.1.2012 a mě nájemci Františku Dobrovskému doručený dne 27.1.2012 se odepisuje proto, že ona sama ze své vlastní vůle, ohledně mé osoby uplatnila svůj záměr z mého nevyjádření na úpravu mého nájmu za bydlení od 1.1.2012, které očekávala. Paní Karina Vališová, ze svých praktických zkušeností, pokud nějaké má, by měla vědět, že pokud se někdo přímo nevyjadřuje k osloveným nebo vyzývavým věcem, přičemž mlčí a neodpovídá, tak ten ve své nestranickosti dá se říci, že částečně souhlasí s uplatněným návrhem a to tak, jak je mu navržen nebo předložen. Tato moje nevyjádřená odpověď rozlobila paní Vališovou a ta hned ze své pravomoci uplatňuje to, co podle zákona bez soudního rozhodnutí by uplatnit neměla. Když někdo s něčím nesouhlasí, jen proto, že se dobrovolně nechce vzdát nároku na svůj vlastní získaný byt za dlouhodobě vykonávanou práci v podzemí, tak proto, je násilně šikanován a to i tehdy, když tento dotyčný má u právního soudu, ohledně svého ukradeného bytu Vládnoucím státem České republiky podanou žalobu. Když se v roce 2002 panu Koláčkovi prostřednictvím paní Machové nepodařilo ukrást můj právoplatný dekret na bydlení, tak to tohoto času lahodným a lákavým násilím uplatňuje, nebo provádí paní Vališová. Ředitel rezidenčního portfolia pan Ing. Pavel Klimeš, se v roce 2009 ohledně navyšovaného nájemného za bydlení vyjadřuje svými slovy takto: Že v roce 2010 se toto nájemné na bydlení navýší finanční částkou ohledně regulovaného nájemného podle cenových map vydaných ministerstvem pro místní rozvoj do finanční částky 50 Kč/m2 obytné plochy. V roce 2011 se toto navýšené nájemné zvýší o 7,50 Kč/m2 a v roce 2012-2014 se toto nájemné na bydlení navýší finančně o 5 Kč/m2, proto nevím proč paní Vališová z navržené finanční částky ze dne 16.12.2011 ohledně mého nájmu za bydlení z 3437 Kč, se 20.1.2012 rozhodla, svým doporučeným dopisem, který jsem obdržel 27.1.2012, znovu ke mně Františku Dobrovskému výhružně a násilně obracet a to slovy: Že jsem se nevyjádřil na její návrh ohledně mého upraveného nájemného za bydlení, tak proto hned, toto moje upravené nájemné zvyšuje z finanční částky 3437 Kč na 5469 Kč a to je 84 Kč/m2 obytné plochy a nikoli 63 Kč/m2 jak se místně uplatňuje. Vážená paní Vališová, ne, že bych nemohl pochopit proč jste mi zaslala nový první upravený výměr, ohledně mého nájmu na bydlení dne 16.12.2011 na rok 2012 platný od 1.1.2012 a to finanční částkou 3437 Kč, která byla snížena od výměru na bydlení za kalendářní rok 2011, kde jsem platil 4019 Kč, něco málo nad 500 Kč a to vše bylo uplatněno jen proto, aby jste se mi drze a násilně svojí výzvou vysmála, když jsem měl Vám od zaslání tohoto prvního výměru ze 16.11.2011 dát doručenou písemnou nebo přímo ústní odpověď, jak jsem s tímto Vašim navrženým sníženým nájmem na bydlení za tento rok 2012 spokojen. Když žádná odpověď nepřicházela, tak jste mi zaslala nově druhý navýšený nájem a to hned po době dvou uplynutých týdnů žádané odpovědi, která nepřicházela a v tomto novém navýšeném nájmu za bydlení jste uplatnila nejvyšší finanční částku, která existuje zde na Ostravsku podle určených cenových map, vydaných ministerstvem pro místní rozvoj a to částkou 84 Kč/m2, tj. nájem 5469 Kč za mé bydlení. Zde na Ostravsku se pohybuje nájem za bydlení podle cenových map obytné plochy kolem 63 Kč/m2 a nikoli 84 Kč/m2, který má dojít ke svému uplatnění někdy až v roce 2016-2017 a nikoli tak, jak Vy sama zkresleně uvádíte. Tohle stejně jak mě, ohledně dvojího zaslání výměru na bydlení jste uplatnila nebo provedla jen v jiné smyslné podobě i u mého souseda bydlícího v bytě č.43 panu Stanislavu Butorovi, který si někdejší bytovou firmou KARBON INVEST pana Koláčka, prostřednictvím paní Machové v roce 2002 nechal lživou a podvodnou lákavou nabídkou ukrást svůj právoplatný dekret na bydlení na neurčito a potom dostal náhradní dekret na své dnešní bydlení a to na dobu určitou. Zde u mého souseda Stanislava Butory bydlícího stejně jako já v bytě bloku 52, na ulici Plavecká 1529/1, Ostrava-Hrabůvka, jste paní Vališová provedla tak, že po zaslání svého prvního upraveného výměru na bydlení na rok 2012 od 1.1.2012 dne 16.12.2011 jste po krátké době zaslala s omluvou hned nový druhý upravený výměr na bydlení, který se zvedá z finanční částky 3972 Kč z roku 2010 na finanční částku 4236 Kč v roce 2012 a to je navýšení o 264 Kč. Ano, Vážená paní Vališová, za toto zbabrání sousedovi panu Stanislavu Butorovi jste se v druhém novém zaslaném výměru na bydlení na rok 2012 omluvila, a to slovy: Že to bylo nedopatření jen ojedinělé, ale mě Františku Dobrovskému, bydlícímu v bytě č. 44, stejného bloku 52 na ulici Plavecká 1529/1, Ostrava-Hrabůvka, jste vše uplatnila vědomě jako zpackanou a zbabranou roli, při které jste mě svojí výhružnou šikanou chtěla zastrašit a poškodit tak, abych Vám rychle dobrovolně vydal, neboli daroval svůj právoplatný dekret na bydlení na dobu neurčitou. Tenhle výhružný podvod, jak na mě, tak i na jiných mě podobných bydlících nájemnících v bytech OKD jak jsem již řekl, provedla z popudu někdejší firmy KARBON INVEST pana Koláčka v roce 2002 i paní Machová. Tohoto času to konáte i Vy sama z firmy RPG pana Zdeňka Bakaly, aby jste stůj co stůj za každou cenu získali pro sebe zbytek těch dekretů na bydlení na neurčito, kteří si je ještě nenechali ukrást, neboli lživým podvodem vzít a to není fair-play. Tohle vše se tohoto času dozví jak soudy, neboli právní osoby, tak i někteří poslanci z různých Vládnoucích stran apod. dalo by se k tomuto všemu ještě hodně co říci, jenže to je zbytečné, když není komu, z tohoto Vládnoucího bezpráví, které uplatňuje teror na těch všech, kteří uplatňují právo, proto je toto bezpráví jako nevyléčitelná rakovina nejvyššího stádia, která vše rozežírá nebo ničí a to do svého celého a plného zničení, při kterém potom ji více nebude, jako ďábelského Ducha zloducha zničujícího bezpráví. Pokud chcete získat můj dekret na bydlení na neurčito, a tak i můj byt, tak ten vám prodám za finanční částku 20 000 000 Kč. Ohledně Vašeho vyhrožujícího a násilného apelu na mojí osobu, jak jsem již řekl částečně, že předložím jak lídru ze strany ČSSD za severní Moravu panu Lubomíru Zaorálkovi, tak i poslankyni strany ODS paní PhDr. Jaroslavě Wenigerové a nakonec to doložím jako Vaší osobní výhružku od Vás na moje jméno i právnímu soudu u kterého mám podanou žalobu ohledně svého ukradeného bytu, který byl darován firmě RPG panu Zdeňku Bakalovi s určitými smluvními závazky, které tohoto času jak z podnětu soudu, tak i Vládnoucí vlády státu České republiky vědomě nejenže neuplatňuje, ale i porušuje. Pro lepší pochopení Vám k tomuto svému dopisu dokládám i různé písemné osvědčení při kterých při jejich čtení by jste svýma očima smyslu srdce, jak viděla, tak i pochopila, toto své vlastní i všestranné Vládnoucí bezpráví, o kterém jsem již řekl, že se svojí žravivostí roztahuje neboli rozpíná jako rakovina, která nakonec se pohltí nebo zničí a potom ji nikdy jako zničujícího zničení více nebude.

1) Článek deníku Nájemníci obdrží od RPG dopisy.
2) Výhružky ohledně ukradení právoplatných dekretů na bydlení s názvem: Sdělení pro uživatele bytů Výzva I. a Výzva II.
3) Uvedený dopis nájemníka bytů RPG pana Františka Zapletala s názvem: Stanovisko RPG, co na to nájemníci.
4) Bakala korupčním podplácením daroval před volbami straně ODS, TOP09 a VV 28 500 000 Kč.
5) Smlouva o prodeji OKD a ocenění OKD, tržní ceny, nedovolená tržní podpora.
6) Časopis Ostravák z ledna 2010, kde je článek kandidátky strany VV Kristýny Kočí, v kterém ona sama říká, že chce, aby si lidé mohli konečné koupit své vlastní byty do svého osobního vlastnictví. Další článek uvádí, že se lidé bytů OKD nechtějí vzdát.
7) Firma RPG s.r.o. pana Zdeňka Bakaly odstoupila od smlouvy s Vládnoucím státem České republiky a odpověď toho času tehdejšího ministra financí, ze dne 16.9.2009, pana Ing. Eduarda Janoty zní: Že pan Zdeněk Bakala musí tento svůj smluvní závazek se státem České republiky i nadále uplatňovat nebo dodržovat a tak je jeho výpověď neplatná, proto musí zajistit k odprodání těchto někdejších bytů OKD všem jejím nájemníkům a to za finanční cenu, kterou jej získal při provádění kupónové privatizaci.
8) Článek: Soud zamítl návrh na předběžné opatření vůči RPG BYTY.
9) Článek: Soud vyhověl ministrovi proti RPG.
10) Časopis strany Věcí veřejných: Přechod z regulovaného nájemného proběhl hladce, článek: Chceme, aby mapa nájemného pomáhala řadu let.
11) Článek: Soud rozhodl: Nájemníci RPG stále mají předkupní právo na své byty.
12) Článek: Byty by měli získat ti, kteří v nich bydlí.
13) Nový druhý evidenční list pana Stanislava Butory pro výpočet měsíčních úhrad z bytu a úhrad za plnění poskytování s užíváním bytu psaný dne 28.11.2011, panem Zdeňkem Vozníkem a opravení evidenční list, také psaný dne 28.11.2011 paní Karinou Vališovou.
14) Nájemné v obecních bytech se zvedne.
15) Kauza bytů OKD včetně dopisu Ing. Františka Zapletala. Svazek obsahuje 15 listů.

Po přezkoumání těchto smyslných článků by měla paní Karina Vališová pouvažovat, jak chce dál pokračovat ve svém uplatňujícím násilí, jak ohledně mě, tak i dalším mě podobným. Kdo co násilně ukradl, tak v krátké době ztratí a potom bude potupou všem, kterých poškozoval. Pro tento čas to stačí na uváženou, i když železo se kuje za tepla a tak žádám ohledně svého vyjádření Vaší odpověď. S pozdravem zůstává František Dobrovský.