Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Z oficiálních stránek RPG:

Z oficálních stránek RPG:

"Informace k údajnému prodeji bytů RPG
V posledních dnech se v některých médiích objevily informace o tom, že „Zdeněk Bakala chce levně prodat byty nájemníkům.“
Touto cestou chceme tyto informace uvést na pravou míru. Žádný plošný rozprodej bytového fondu RPG se nepřipravuje. Nadále platí, že bytový fond RPG je určen především k nájemnímu bydlení. Společnost RPG Byty připravuje pouze koncepci, podle níž by mohlo případně dojít k odprodeji několika domů s celkovým počtem asi 100 bytů, a to za tržní ceny. Žádné bližší informace nejsou ale v tuto chvíli ještě k dispozici. Jakmile budou podrobnější informace dostupné, samozřejmě vás s nimi seznámíme."

... názor ať si každý udělá sám, oni rozhodně nic prodávat nebudou a už vůbec ne s "nějakou slevou", jak se snažili vnutit našemu vedení na schůzkách.