Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Zdeněk Bakala: Kdybych nevěřil NWR, nebyl bych už tak velkým akcionářem

http://www.enviweb.cz/clanek/energie/96137/zdenek-bakala-kdybych-neveril...

Ukázka z textu:

MEZITITULEK: Investice do RPG Byty "uzrála"

OTÁZKA: HN: Jste velký akcionář ve společnosti RPG Byty, která v regionu vlastní zhruba 44 tisíc bytů. Firma nedávno vydala dluhopisy za 400 milionů eur. Zhruba polovina má jít na splacení úvěrů a necelé 4 miliardy korun na dividendy. Podle analytiků součet dividend za roky 2012 a 2013 dosáhne 8,5 miliardy korun. Znamená to, že je už tato investice "zralá" a uvažujete o prodeji společnosti?

RPG Byty je příkladem investice, na které se dá dobře ilustrovat standardní přístup private equity investorů. Je třeba připomenout, že tento bytový fond byl v minulosti dramaticky podinvestován státem jako předchozím majitelem. My jako vlastníci jsme v minulých letech investovali v průměru zhruba 250 tisíc korun na jeden byt, a tak celé aktivum významně zhodnotili. Takový investiční program nemá v nájemním bydlení v Česku obdoby. Vybudovali jsme provozní část společnosti, zavedli celý systém zákaznických služeb. Teď jsme v zásadě v situaci, kdy hodnota, kterou jako akcionáři ještě umíme vytvořit, už pravděpodobně není tak vysoká jako v minulosti. Proto je třeba začít přemýšlet o tom, kdy a jak tuto investici na trhu realizovat.

OTÁZKA: HN: Jakou čekáte reakci? Kolem bytů se vedly v regionu vášnivé diskuse, část nájemníků měla zájem své byty odkoupit. Vy jste deklarovali, že je chcete provozovat. Nemůže to být překážka, abyste přistoupili k prodeji?

Od dob, kdy jsme se přeli o to, kdo na co má právo, jsme dál. Soudy už mnohokrát rozhodly zcela precizně o tom, jaké máme či nemáme závazky. Nyní jsme v době, kdy se všemi zúčastněnými stranami, což jsou města, obce, nájemníci i dodavatelé, hledáme konsenzus, z něhož by měli všichni co největší prospěch. Diskutujeme o různých pilotních projektech s nájemníky, máme řadu sociálních programů. Program sociálního bydlení, který RPG Byty rozvíjí, je naprosto mimořádný a odborníci ho oceňují. Pokud se změní majitel, nebo se změní částečně, na tyto a další připravované programy to nebude mít žádný vliv.

OTÁZKA: HN: Jestli tomu rozumíme, uvažujete spíše o prodeji podílu v RPG Byty?

Já si myslím, že pokud - připomínám pokud - bychom přistoupili v dohledné době k nějaké transakci, tak by to byla transakce toho typu. Jistou expozici vůči RPG Byty bychom si zachovali i do budoucna.