Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

200 000 000 Kč nájemníkům ušetřeno

Ostrava, 25.března 2013 – Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ zaznamenalo dílčí úspěch, když nájemníkům v bytech OKD (dnes RPG) ušetřilo cca 200 mil. Kč.

Tuto částku společnost RPG Byty původně po nájemnících požadovala za instalaci indikátorů vytápění, ačkoli tyto náklady měl dle právních analýz SN BYTYOKD.CZ nést od 1.1.2013 vlastník, tedy společnost RPG Byty. Jedná se o částku 5220 Kč až 6960 Kč na typickou bytovou jednotku. V těchto týdnech RPG konečně oznamuje, že odstupuje od účtování těchto poplatků.

Historie kauzy Indikátory vytápění:
- Červenec 2012 : Změna právní úpravy, a to zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření energií, zákonem č. 318/2012 Sb. (dále jen „novela“). Podle této novely je uloženo vlastníkovi budovy vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům, konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů. Podle přechodných ustanovení musí vlastník budovy splnit tuto povinnost do 2 let od účinnosti novely, tj. do 1.1.2015, novela nabývá účinnosti 1.1.2013.

- Srpen 2012: RPG zasílá nájemníkům dodatek k nájemní smlouvě, ve kterém se mají nájemníci zavázat, že budou po dobu 10 let hradit náklady za montáž a údržbu indikátorů vytápění, jedná se o částku cca 5000,- na průměrnou bytovou jednotku (při 3 indikátorech se jedná o částku 5 220,- Kč, v případě 4 indikátorů vytápění se jedná již o částku 6 960,- Kč, v případě 5 indikátorů se jedná o 8700,- Kč). V průvodním dopise, podepsán Ing. Pavel Klimeš – ředitel rezidenčního portfolia, RPG Byty označuje tuto nabídku jako pro nájemníky výhodnou, o novele zákona se nijak nezmiňuje. Nájemníci mají mít na podpis dodatku jen cca 2 týdny. Jako alternativu RPG nabízí nájemníkům možnost montáž indikátorů vytápění písemně odmítnout (což by ale mohlo vést k sankcím až 50 000,- Kč pro nájemníky, o čemž se ale RPG nezmiňuje).

- Listopad 2012: SN BYTYOKD.CZ si nechává vypracovat právní analýzu k montáži indikátorů vytápění a upozorňuje nájemníky, že podpis dodatků pro ně může být nevýhodný a doporučuje vyčkat na závěry právní analýzy.

- Prosinec 2012: SN BYTYOKD.CZ zveřejňuje závěry právní analýzy (autorka Mgr. Lenka Holendová), na jejímž základě nedoporučuje podepisovat Dodatky ke Smlouvě o nájmu bytu o instalaci indikátorů vytápění, které předložila společnost RPG Byty. „Považujeme za zbytečné, aby nájemci hradili pronajímateli to, co má hradit sám.“ BYTYOKD.CZ rovněž nedoporučuje podepisovat Odmítnutí instalace měřičů tepla.

- Prosinec 2012: SN BYTYOKD.CZ medializuje závěry právní analýzy. Ministerstvo pro místní rozvoj závěry potvrzuje, RPG závěry odmítá s tím, že si nechá vypracovat vlastní právní posouzení.

- Únor –březen 2013: RPG konečně informuje nájemníky o své povinnosti instalovat indikátory vytápění na své náklady a oznamuje, že zruší účtování poplatků za montáž indikátorů vytápění i u dodatků, které již nájemníci podepsali.

Děkujeme všem, kteří se spolu s námi spolupodílí na činnosti a nákladech Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ.

za Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Ing. Roman Macháček, Ph.D, předseda

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.