Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Fotofejeton zchátralé domy RPG

Vítejte v okrajové oblasti, spíše v blízkosti Havlíčkova náměstí. Pohled z hlavní silnice, kde je velký provoz a výpadovka na Opavu. Na první pohled je vidět, že nám opravily nadzemní části fasády. V této oblasti jsou domy seskupeny
do dvorů. Půjdeme se tedy podívat, jak to vypadá ve dvorech.

 

 

 

Ale co to? O vchod dále už není o úpravě fasády ani vidu ani slechu. No co. Z hlavní silnice na to není vidět. Půjdeme se raději podívat do dvora. Musíme ale projít podchodem.

 

 

 

 

 

 

A nyní jsme opět mimo dvůr, na druhé straně. Je to pohled na hlavní silnici kde jezdí tramvaje. Z dálky to vypadá, že je fasáda jako nová. Vraťme se prosím zpět do dvora. 

 

 

To je opravený dům. Ano je to strana domu směrem do dvora. Tento dům ale nespravuje RPG Byty s.r.o. Tento dům je ve vlastnictví nájemníků. Spravují ho teprve dva roky. Kromě výměny oken, mají spravenou i nadzemní část fasády. Je vidět že po celém obvodu domu. Nepotřebují někoho lakovat. Chtějí slušně bydlet.  Co není vidět jsou rozsáhlé opravy, například zaizolování základů domu. I interiér je po renovaci. Však to byl taky šrumec, že jsem se nemohl ani vyspat. Tak rychle pracovali dělníci. To protože dostali poctivě zaplaceno. To se ale o RPG Byty s.r.o nedá říct.

 

A hned na protější straně?

 

 

 

A no to je dům pod správou RPG Byty s.r.o Nájemníci těchto bytů se musí cítit trapně a potupně, když vidí co mají naproti. Nu což je důležité rozvíjet firmu, pak teprve byty. A nebo se to prodá jinému takzvaně investorovy. Času je dost. Pan Skrla přeci řekl, že mají dlouholeté plány. Co na tom, že se někteří nájemníci dočkají a někteří bohužel ne. Své od robily na šachtě a daně už neplatí. A peníze z nájmů jsou určeny pro pana Bakalu. Už teď si stěžuje, že má vybráno málo na nájmech. Asi potřebuje uživit velké množství firem. Navíc usiluje o monopol  v těchto městech v oblasti nemovitostí. Prý jednou klesne cena uhlí, nebo něco takového.

 

Co na to říkáte, mě to připomíná Potěmkinovy vesnice. To proto, že se jen něco natřelo ze stran hlavní silnice, a skutek utek. Mám já věřit takovým lidem, kteří jen hovoří o zvelebování domů. Dnes když si řeknete na RPG Byty s.r.o , aby vám něco opravily, pošlou vás
uctivě někam. Krom výběru nájmů, vybírají od nájemníků i jiné, desetitisícové částky. Prý mají problém s náklady, protože musí zaplatit na platech 200 milionů. Z toho dvanáct vedoucích pracovníků, kdy jeden činí roční náklady 2 miliony. K tomu nějaká ta auta atd.

Pozn.: příspěvek čtenáře našich stránek

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.