Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Nájemníci, kteří se řídili našimi instrukcemi, ušetřili na nájmu desítky tisíc

Nájemnice s "dekretem" na byt
Paní Eva se stala členkou našeho sdružení v roce 2009, sledovala naše stránky a naše instrukce. V roce 2010 měla tzv. Dekret na byt - původní nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Na základě našich doporučení odmítla podepsat tři nevýhodné návrhy společnosti RPG Byty a dle našeho detailního návodu připravila svůj protinávrh dohody o navýšení nájmu.

Po několika měsících podepsala s RPG Byty dodatek, kterým se jí nájem postupně zvyšoval po dobu 3-4 let. Dodatek, dle našeho doporučení, neobsahoval tzv. Inflační doložku!
Dnes paní Eva platí ve svém zrekonstruovaném sedmdesátimetrovém bytě OKD v lokalitě Ostrava Poruba nájem ve výši 75 Kč/m2! Jen v letošním roce tak ušetřila za nájem částku cca 40 000,- Kč! Za roky 2011 až 2023 se jedná o celkovou úsporu na nájmu více než 100 000,- Kč!

Deregulace nájmů v podání RPG Byty Zdeňka Bakaly
Deregulace nájmů začala již o něco dříve, ale naplno zasáhla nájemníky v hornických bytech (bytech OKD) na podzim roku 2010. Stát a vládní politici v roce 2010 (ODS, TOP09 a Věci Veřejné) situaci naprosto podcenili a je otázka, zda to byla jen neschopnost.(Vládní strany (ODS, VV a TOP09) byly před volbami štědře sponzorovány Zdeňkem Bakalou (vlastník 44 000 bytů OKD), obdržely od něj 28 mil. Kč).

V prosinci 2010 nebylo zřejmě, jak se bude určovat místně obvyklé nájemné a jaká by měla být jeho výše. Cenové mapy, které měly určovat místně obvyklé nájmy, nebyly vůbec připravené! A novelu Občanského zákoníku, který měl proces deregulace zastřešit, teprve projednával Parlament. To byla ideální situace pro společnost RPG Byty Zdeňka Bakaly, která se jí snažila okamžitě zneužít.

RPG Byty začala v listopadu a prosinci 2010 obesílat nájemníky s návrhy nových smluv a dodatků nájemních smluv, které byly pro nájemníky naprosto nevýhodné. V případě jejich urychleného nepodepsání vyhrožovalo RPG Byty nájemníkům soudy. Takový časový tlak byl zjevně v rozporu s dobrými mravy. Rovněž úřady náhle odmítaly nájemníkům vyplácet příspěvky na bydlení s tím, že jsou jejich nájemní smlouvy údajně neplatné, i když to nebyla pravda. Pracovníci RPG Byty neváhali vnucovat nevýhodné smlouvy a dodatky lidem i přímo v jejich bytech.
Nájemníci, často lidé ve věku 70-80 let, se tak ocitali ze dne na den pod obrovským tlakem.

Pro naše nájemníky i naše Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ se jednalo o velmi složitou situaci, na kterou jsme okamžitě reagovali.

S našimi právníky jsme určili tři hlavní typy nájemních smluv:
1) Smlouva na dobu neurčitou (původní dekrety)
2) Smlouva o nájmu bytu na dobu určitou (s automatickým prodlužováním) uzavřená do 30.3.2006
3) Smlouva o nájmu bytu na dobu určitou (s automatickým prodlužováním) uzavřená od 31.3.2006

Pro nájemníky v bytech OKD jsme připravili právní analýzy, jak postupovat, včetně detailních kroků a návrhů odpovědí. Nájemníky jsme opakovaně upozorňovali na velká rizika podepisování nových nájemních smluv a nevýhodných dodatků, které jim v roce 2010 a 2011 předkládala společnost RPG Byty!
Sliby RPG Byty byly právně nevymahatelné a zvlášť nebezpečná byla inflační doložka umožňující společnosti RPG Byty prakticky neustále jednostranně zvyšovat nájem!

Právní analýzy jsme financovali z prostředků našeho Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ, výsledky jsme pak dali k dispozici všem nájemníkům hornických bytů! Na našich stránkách si tyto analýzy a návody přečetlo cca 30 000 osob.

Začali jsme vyvíjet tlak na společnost RPG Byty, aby své návrhy upravila.

Právní analýzy a doporučení Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ:
07.12.2010: Právní analýza týkající se postupu při deregulaci nájemného a uzavírání nových nájemních smluv v bytech RPG
09.12.2010: Jak postupovat: Hlavní závěry právní analýzy, protinávrh
22.12.2010: Reakce na upravený návrh RPG Byty, upravený protinávrh
13.1.2011: Nenechte si vnutit smlouvu na dobu určitou, doporučení Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ je nadále naprosto konzistentní
31.1.2011: Jak reagovat na nové návrhy rozesílané RPG, protinávrh č.3
11.3.2011: Analýza návrhu RPG

Teprve Návrh nájemní smlouvy/dodatku, který zaslalo RPG Byty v březnu 2011, v jedné variantě konečně odpovídal naší představě a doporučili jsme jeho podpis (jednalo se o návrh, který neobsahoval inflační doložku!!!) (viz: Analýza návrhu RPG).

Tlak na nájemníky hornických bytů (bytů OKD) byl při deregulaci v roce 2010, 2011 ale i v pozdějších letech obrovský. Ti, kteří mu nepodlehli a řídili se instrukcemi našeho sdružení, ušetřili na nájmu k dnešnímu dni řádově desítky tisíc korun.
Celkově jsme tak nájemníkům v bytech OKD (dnes Heimstaden) ušetřili jen na nájmu v letech 2010-2023 odhadem řádově desítky milionu korun.

Je velká škoda, že tato úspora pro nájemníky není ještě vyšší. Kdyby se všichni nájemníci v roce 2010/2011 řídili našimi instrukcemi a vytrvali, tak by částka celkové úspory mohla dosáhnout více než 1 miliardy korun! Především by však tisíce dalších nájemníků získalo lepší podmínky nájmu, o které jsme pro všechny usilovali.

Ing. Roman Macháček, Ph.D,
předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

Související informace:
Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát a schválila diskriminující novelu občanského zákoníku, kterou připravili vlastníci domů, 3.5.2011, BYTYOKD.CZ
„Vyrazilo mi to dech.“ Lidé si stěžují na růst nájmů v bývalých bytech OKD, 30.11.2023, Seznam.cz
Byty Heimstaden, dříve OKD - bankomat na státní peníze, 16.12.2022, BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.