Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Žádáte o příspěvek na bydlení? Tady je podrobný návod, Seznam.cz

Příspěvek na bydlení můžete od státu žádat, pokud splníte dvě podmínky. První je celkem prostá, druhá pak komplikovanější, protože se snaží postihnout širokou škálu životních situací s bydlením.

Základní podmínka zní: náklady na bydlení přesahují 30 procent ( a v Praze pak 35 procent) čistých příjmů domácnosti, tedy lidí žijících pospolu.

Druhá, komplikovanější podmínka: do výsledné výše dávky zásadně zasahuje takzvaný „normativ“. Jde o státem stanovený strop nákladů na bydlení, které žadatelům stát uznává.

Příklad:
Seniorka žije mimo Prahu ve městě do 10 tisíc obyvatel a pobírá důchod 16 tisíc korun. Na nájmu zaplatí 12 tisíc korun. Podmínku „30 procent“ splňuje. Seniorka by tak měla ze svého platit 4 800 korun a stát na příspěvku na bydlení přidávat zbylých 7 200 korun na nájem.

V praxi ale zafunguje normativ: V tomto případě je průměrná výše uznatelných nákladů 11 246 korun. A tak reálně stát doplácí nájem jen do této výše, tedy od 11 246 korun se odečte 4 800 korun (třicet procent příjmů seniorky).

Žena z uvedeného příkladu nedostane 7 200 korun, ale 6 446 korun, tedy o více než 700 korun méně.

Více informací s návodem naleznete zde:
Žádáte o příspěvek na bydlení? Tady je podrobný návod, 12.10.2022, Seznam.cz

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.