Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Fotofejeton Potěmkinovy vesnice RPG

Oblíbená
fotografie pana Skrly.

Tato fotografie cestuje jako vzor a ukázka práce firmy RPG Byty s.r.o . Netušil
jsem, ale proč byla pořízena fotografie jen z této strany, a z velké
vzdálenosti. Proto jsem se podíval jak vypadá jejich práce po kvalitní stránce.
Šel jsem tedy na druhou stranu domu. To jsem ovšem neměl dělat. Celá záležitost
je jen dalším pokusem o Potěmkinovy vesnice. Přesvědčte se sami. Pořídil jsem
fotografie.

 

 

 

Když jsem tam přišel, byl jsem z počátku v domnění, že zde měla cvičení ruská
armáda. Co k tomu dodat? Pouze otázku : 
Proč se pan Petr Skrla snaží vytvářet dojem, že se o naše domy dobře
stará? Přitom jde opravdu jen o dojem. Proč v dnešní dny rozjíždějí tak velkou
mediální kampaň?  Svědčí to o tom, že je zde možnost, že by museli nakonec
byty prodat stávajícím nájemníkům?

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.