Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Kontaktní údaje

Email: bytyokd@gmail.com (adresa info@bytyokd.cz je dočasně nefunkční)

Bankovní spojení:
Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800
POZN: Neposílejte prosím nyní na účet našeho sdružení žádné finanční prostředky.

Registrační údaje
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava
Poznámka: Na této adrese je pouze schránka sdružení.

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.