Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Často kladené dotazy

Zajímá mne právní statut sdružení. Jaké jsou jeho stanovy a je registrováno na MVČR?

Ano, naše sdružení je oficiálně registrováno Ministerstvem vnitra. Datum založení 23.9.2008, IČ: 22722912. Naše stanovy najdete v menu Stanovy sdružení.

Jsme tedy řádně registrované sdružení, které má své stanovy, vedení, členy
a kontrolní orgán. Více informací o našem sdružení najdete v menu
O nás.

Zaregistroval jsem se ve Vašem systému na stránkách www.BYTYOKD.CZ, jsem už členem sdružení ?

Aby jste se stal řádným členem našeho sdružení, musíte vyplnit přihlášku do sdružení a zaplatit členský poplatek. Potřebné informace najdete v menu Jak se stát členem sdružení ?

Jak mohu kontaktovat vedení sdružení, nenašla jsem kancelář?

Veškeré kontaktní údaje naleznete na našich stránkách www.BYTYOKD.CZ, konkrétně v menu Kontakty.

Upozorňuji, že naše sdružení nemá z finančních důvodů vlastní kancelář. Můžete nás kontaktovat elektronicky (email) nebo písemně, děkujeme za pochopení.

Jsem nájemce bytu OKD (RPG) a rád bych si jej koupil. Nemám ale představu, jak by takový odkup mohl probíhat, jak bych si mohl obstarat potřebné finance a jak by potom vlastníci-nájemníci o takový dům vlastně pečovali.

Připravili jsme rozhovor s předsedou malého bytového družstva, ve kterém popisuje své zkušenosti s odkupem obecního bytu v roce 2003.
Rozhovor s předsedou družstva.

Nejsem nájemníkem bytu OKD, ale jsem přímým příbuzným nebo známým nájemníka bytu OKD, ale tento nemá internet (maminka, tatínek nebo babička s dědečkem) a chtěl by se zaregistrovat a podpořit vás. Co mám v takovémto případě dělat?

Můžete vystavit registraci za danou osobu. Vyplňte registraci jménem svého příbuzného, jeho adresu i kontakt na něho, který je možný (telefon). Vyplňte kontaktní e-mail na svoji osobu. Do textového pole „v čem vám mohu pomoci“ vepište své jméno a informaci, že jste registroval svého příbuzného a Váš vztah k registrovanému. Na základě těchto informací budeme vědět, že komunikujeme s Vámi, a že tyto informace svému příbuznému předáváte.

Rád bych se stal zástupcem pro náš vchod, ale nevím, co tato role obnáší.

Našim cílem je mít ve většině vchodů minimálně jednoho zástupce, v ideálním případě až tři zástupce. Tito lidé pomáhají s komunikací mezi našim sdružením a nájemníky v daném vchodě (ne každý nájemník má přístup k Internetu). Komunikace mezi sdružením a zástupci probíhá především prostřednictvím našich stránek a elektronické pošty. Zástupce by měl sledovat dění na našem webu a pravidelně vybírat svou elektronickou poštu.

Jsem domovní zástupce pro náš vchod, mám jako jediný internet a chci registrovat ostatní nájemníky, kteří projevili zájem o koupi svého bytu do osobního vlastnictví.

Jako zástupce vyplňte ve svém registračním formuláři přesnou lokalitu, kterou zastupujete (Město, Adresu a číslo popisné/orientační). Dále svůj profil a elektronickou adresu, ze které si pravidelně stahujete nové zprávy. Uveďte, jak často si svou poštu kontrolujete (denně, týdně apod.) Přesvědčte se, že lidé, kteří s vámi bydlí ve vchodě mají opravdu zájem o koupi svého bytu a ve svém profilu do pole „v čem vám mohu pomoci“ vyplňte na první řádek celkový počet nájemníků a kolik z těchto nájemníků má zájem o koupi svého bytu. Pokud chcete zachovat anonymitu, nechte pouze tento údaj. Stačí nám, když s těmito lidmi budeme komunikovat prostřednictvím Vás. Nechte spolunájemníky vyjádřit jejich názor na našem webovém portále. Pokud nájemníci souhlasí s tím, aby jste nám poskytl jejich údaje, vypište jejich jména prosím pod sebe (formát: číslo bytu. Jméno a příjmení).