Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Jak se stát členem sdružení ?

Základní informace
Pro rok 2012 byla stanovena výše členského poplatku ve výši 500,- Kč, tato částka platí pro nové i stávající členy. (Tato částka byla odhlasována na Výroční členské schůzi našeho sdružení)

Pro stávající členy (členem Sdružení BYTYOKD.CZ již v roce 2011)
Termín úhrady členského poplatku pro rok 2012 je 30.6.2012. Není třeba vyplňovat znovu přihlášku. Návod, jak provést úhradu, naleznete níže. (V případě, že Vám to Vaše finanční situace nedovoluje, můžete uhradit členský poplatek ve dvou splátkách po 250 Kč. Termín pro druhou platbu je potom do 30.11.2012.)

Pro nové členy:
Proveďte prosím úhradu členského poplatku nejpozději do 14 dnů ode dne odeslání přihlášky a při platbě nezapomeňte uvést variabilní symbol.

Návod (nový člen)
1. Vytiskněte formulář přihlášky
Členskou přihlášku ve formátu PDF stahujte zde.
2. Vyplňte pozorně všechny údaje ve formuláři přihlášky
3. Odešlete vyplněnou přihlášku na adresu našeho sdružení
Kontaktní údaje naleznete na formuláři přihlášky nebo na našich stránkách.
4. Proveďte úhradu členského poplatku jedním z níže uvedených způsobů

  1. a) převodem z bankovního účtu na účet našeho sdružení 1666554389/0800. Jako variabilní symbol uveďte rok narození (stejný údaj jako na přihlášce) a do zprávy pro příjemce text "členský poplatek, nebo dar."
  2. b) poštovní poukázkou typ A na adresu sdružení a číslo účtu. Jako variabilní symbol uveďte rok narození odesilatele (stejný údaj jako na přihlášce) a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení. Viz vzor.
  3. c) hotově po dohodě s pokladníkem sdružení, proti potvrzení převzetí peněz na dokladu s razítkem sdružení. Tuto možnost prosím využívejte jen omezeně.

Členem sdružení se stáváte po té, co obdržíme Vaši přihlášku a odpovídající členský poplatek. Správce Vám přidělí evidenční číslo, tiskopis přihlášky bude sloužit i nadále jako Vaše osobní karta.

Důležité:
- Přihláška není platná bez uhrazení poplatku
- V této chvíli nevystavujeme automaticky potvrzení o členství v našem sdružení, důvodem jsou administrativní náklady. V případě pochybností nás prosím kontaktujte.
- Nezapomeňte prosím při platbě správně uvést variabilní symbol, tj. datum narození - musí odpovídat datumu narození, které jste uvedli na přihlášce. Jinak máme problém přiřadit Vaši platbu k odpovídající přihlášce a přidáváte nám zbytečně práci.

Ke stažení:
Formulář přihlášky ve formátu PDF

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.