Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Akce Milostivé léto končí už 28. ledna, jaké jsou další možnosti oddlužení?

Stát odpustí úroky či penále lidem, kteří jsou v exekuci kvůli dluhu vůči veřejnoprávní instituci – tedy kromě úřadů například i dopravnímu podniku nebo energetikům. Tato možnost ale končí již 28. ledna 2022!
S exekucemi se v naší zemi potýká více než 700 000 osob. Dnes existuje několik možností, jak situaci řešit.
K akci Milostivé léto se připojily i některé bankovní instituce.

Do exekucí se člověk dostane snadno: špatně si přečte smlouvu, ztratí práci, samoživitelky nemají výživné na děti od druhého rodiče, mají úraz, zkrátka vypadne jim příjem,“ popisuje pro Seznam Zprávy příčiny Radek Hábl, ředitel Institutu prevence a řešení předlužení. „Společnost pak lidi za to, že se jim něco závažného přihodilo, trestá naprosto neadekvátně.“

Pokud máte problém Vy, nebo Vaši blízcí s exekucemi, začněte situaci aktivně řešit, dnes k tomu máte několik zajímavých možností.
Dluhy se mají platit, ale proč platit navíc nemravně vysoké úroky, nebo nepřiměřené poplatky exekutorům? Proč místo původního dluhu platit i 40 krát více?

Jaké máte nyní možnosti a jak postupovat?
1) Dluhy vůči veřejnoprávní instituci a akce "Milostivé léto"
Akce milostivé léto je namířena na věřitele ve vlastnictví státu nebo s jeho vlastnickým podílem, připojily se k ní ale například i některé banky. Znamená to šanci zhruba pro 100 tisíc dlužníků z celkových 720 tisíc.

„Je šancí pro lidi, kteří dluží státu, obci, organizaci nebo podniku, který má státní majetkovou účast, a dluh je už v exekuci, vymáhá ho soudní exekutor,“ shrnul Radek Hábl z organizace Institut prevence a řešení předlužení.

V rámci akce "Milostivé léto" zaplatí dlužník jen původní dluh, například 2100 korun plus devítisetkorunový poplatek exekutorovi. Nikoli již čtyřicetinásobné částky, které na ní teď věřitelé vymáhají – za jízdu načerno šedesát tisíc korun, za nedoplatek za elektřinu pětadvacet tisíc korun (To je součet pohledávek s úroky, penále či poplatky advokátovi nebo exekutorovi.)

Stručné shrnutí podstatných informací naleznete například zde:
Za poslední roky nepamatuji podobnou akci pro dlužníky.

POZOR: akce Milostivé léto končí již 28. ledna 2022, tak to nezmeškejte!

2) Dluhy a exekuce vůči bankovním institucím.
K akci "Milostivé léto" se připojily i některé bankovní instituce. V těchto případech je datum ukončení akce závislý na konkrétní bance.
Například Milostivé léto České spořitelny lze využít až do 28. 2. 2022
Více informací naleznete například zde:
Milostivé léto pro klienty České Spořitelny

3) Dluhy a exekuce vůči nebankovním institucím, neplatné rozhodčí doložky.
Jedná se o další velmi zajímavou možnost - ta se týká situace, kdy jste uzavřeli úvěrové smlouvy na vysoký úrok typicky s nebankovními institucemi. Některé smlouvy mohou obsahovat dle nálezu Ústavního soudu neplatnou rozhodčí doložku.

Jedním z důsledků neplatnosti rozhodčí doložky je okolnost, že rozhodčí nález na základě ní vydaný není způsobilým exekučním titulem. Pokud přesto byla exekuce zahájena a je v ní pokračováno, je nutné ji v každé fázi zastavit pro nepřípustnost podle § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu, a to i tehdy, jestliže povinný neplatnost rozhodčí doložky v průběhu rozhodčího řízení nenamítal. Není přitom podstatné, že samotný rozhodčí nález nebyl formálně zrušen.

Více informací naleznete například zde:
ÚS: Dopady uplatnění neplatné rozhodčí doložky před a po 11.5.2011

4) Osobní bankrot.
Osobní bankrot je pětiletá cesta z dluhů. Prostřednictvím právníka, notáře, exekutora nebo akreditované osoby (nejlépe neziskové organizace, které pomáhají lidem s dluhy) se může na soud obrátit kdokoli, kdo dluží víc věřitelům, není schopen dlouhodobě dluhy splácet, ale dokáže splácet aspoň zhruba 2200 korun měsíčně, aby mu přitom zbyla nezabavitelná částka.

Oddlužení trvá tři roky – pokud během nich dlužník splatí aspoň 60 procent dluhů. Pokud ne, splácí pět roků a musí splatit aspoň 30 procent dluhů. Pak bude soudně zbaven všech zbylých dluhů. Pokud se mu nepodaří splatit ani 30 procent dluhů za pět let, o odpuštění dalších dluhů rozhodne soud. Pokud dokáže splatit všechny dluhy, bude bankrot ukončen dřív.
Více informací zde: Osobní bankrot 2022: kdy o něj můžete požádat a kolik budete splácet – Kalkulačka

Ing. Roman Macháček, Ph.D

Další informace naleznete například zde:
Teď, nebo nikdy - milostivé léto míří do finále. Dluhů se zbavily tisíce Čechů, 10.1.2022, Aktualne.cz
Může zahájení rozhodčího řízení na základě neplatné rozhodčí doložky a na ně navazující exekuce vést ke stavení promlčecí lhůty? Aneb spotřebitelské nebankovní úvěry z pohledu Ústavního soudu, 14.8.2019
ÚS: Dopady uplatnění neplatné rozhodčí doložky před a po 11.5.2011
Osobní bankrot 2022: kdy o něj můžete požádat a kolik budete splácet – Kalkulačka

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.