Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Arca Capital nabízí nájemníkům bytů OKD odkup pohledávek

Společnost Arca Capital podnikatele Pavla Krůpy údajně našla způsob náhrady škody pro nájemníky bytů OKD a nájemníkům nabízí postoupení pohledávky.
Návrh společnosti Arca Capital jsme projednali s nájemníky na naší vyroční členské schůzi, závěr schůze byl jednoznačný - za navrhovaných podmínek nedoporučujeme návrh Arca Capital podepsat.

Obecně vítáme aktivity směřující k pomoci nájemníkům hornických bytů.

Stávající návrh společnosti Arca Capital podnikatele Pavla Krůpy ale nedoporučujeme v této podobě podepsat z těchto důvodů:
1) Smlouva není vyvážená, obsahuje smluvní závazky na straně nájemníků, ale odpovídající závazky na straně Arca Capital chybí
2) Arca Capital nemá dle smlouvy povinnost cokoli po společnosti KARBON INVEST a jejích nástupcích vymáhat
3) Smlouva obsahuje vysokou smluvní pokutu pro nájemníka za její porušení - 200 000,- Kč
4) Nájemníkovi může eventuálně hrozit i pokuta v případě, že ukončí nájemní vztah se společností RPG Byty
5) Případnou odměnu pro Arca Capital považujeme vzhledem k výše uvedenému za neadekvátní

Z výše uvedených důvodů proto tento návrh nepodporujeme, naše výhrady jsme rovněž sdělili panu Krůpovi.
Naše stanovisko se může změnit v případě, že bude návrh na postoupení pohledávky odpovídajícím způsobem upraven.

Konečné rozhodnutí je ale na každém nájemníkovi.

Roman Macháček, předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.