Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Byty by měli získat ti, kteří v nich bydlí

Uvádíme prohlášení společnosti Karbon Invest k otázce bytů ve vlastnictví OKD, z února 2005. Uvnitř článku i spot České televize o příslibu prodeje bytů OKD.

Horník 17.února 2005

OSTRAVA. Společnost Karbon Invest v uplynulém týdnu zaznamenala opakovaný zájem médií i veřejnosti o problematiku bytového fondu v majetku společnosti OKD, jejímž je vlastníkem. Protože mnohé z informací jež v médiích zazněly byly neúplné, nepřesné či dokonce zcela nepravdivé, považuje společnost KARBON INVEST za potřebné seznámit veřejnost se závazky, které jí ukládá usnesení vlády ČR č.904 z 15.září 2004 a jež jsou zakotveny i ve smlouvě s Fondem národního majetku ČR.

...
Při prodeji bytů nájemníkům po dobu trvání moratoria je pro OKD závazná nabídková cena v rozpětí 30 až 50 000 Kč.
V případě prodeje bytu i po skončení pětileté lhůty mají nájemníci předkupní právo k bytu za stejný podmínek, tj. za cenu nejvýše 50 000 Kč.

....
Při prodeji celých bytových domů po uplynutí pětileté lhůty je KARBON INVEST povinen zajistit, aby byly nemovitosti prodány i se závazkem zachování předkupního práva k bytu ve prospěch nájemníků za uvedených cenových limitů.
...
Společnost KARBON INVEST zároveň dlouhodobě preferuje, aby byty, jejíž součastným vlastníkem je OKD, v budoucnu získali do osobního vlastnictví lidé, kteří v nich bydlí. Aby k tomu byly vytvořeny podmínky, je rozhodnuta zahájit projekt financování koupě bytů pro jejich nynější nájemníky.

...
Předpokládá se, že příprava projektu financování koupě bytu OKD pro jejich stávající nájemníky potrvá zhruba tři roky.


Více viz odkaz níže.

Fotokopie prohlášení z Horníku 17.2.2005 ODKAZ, klikněte zde.

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.