Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Česko může přijít o desítky miliard korun z těžby lithia. Další zlodějna na obzoru?

Těžba lithia v severozápadních Čechách za současných podmínek není pro stát výhodná. Stát totiž dostane v důsledků extrémně nízkých těžebních poplatků (tzv. úhrady z vydobytého nerostu) jen 0,7 procent tržní ceny nerostu, ten je přitom podle zákona ve výhradním státním vlastnictví. Česká republika tak může přijít o desítky miliard Kč. Kdo za to nese odpovědnost?

Za současné nevýhodné podmínky pro stát může dle Greenpeace nenápadná poznámka pod čarou v příloze nařízení vlády č. 98/2016 Sb. /1/. Ta stanoví úhradu z ceny vydobytého lithia na 10.692,- Kč na tunu. Ve zmíněné poznámce pod čarou č. 2 však stojí, že úhrada se stanovuje z obsahu čistého kovu (nikoli z nerostu).

Po přepočítání tak státu připadne pouhých 7 tisícin ze současné (a stále rostoucí) ceny Li2CO3 na mezinárodních trzích, která podle agentury Bloomberg dosahuje 14.250 USD za tunu . Až do loňského roku přitom platila původní úprava z roku 1992 /4/, která stanovila úhradu z vydobytých rud - včetně lithia - na 10 procent tržní ceny "prvního odbytového produktu" - tedy v daném případě Li2CO3.

Hlavní odpovědnost za současnou úpravu podle zjištění Greenpeace nesou úředníci Českého báňského úřadu a Ministerstva průmyslu a obchodu (ČSSD). Předkladatelem nařízení vlády č. 98/2016 Sb. bylo ministerstvo průmyslu a obchodu /5/. Podle informací z metadat vládních dokumentů však vyplývá, že skutečným autorem návrhu nařízení byl Český báňský úřad /6/. Ten dokonce v první verzi dokumentu z 13.10.2015 navrhoval stanovit úhradu z těžby lithia na 223 Kč (tedy neuvěřitelných 0,14 tisíciny jeho tržní ceny!!!).

Rychlou změnu úhrad, která je v kompetenci vlády, však komplikuje další skutečnost. Na základě "kutilství" poslanců Milana Urbana (ČSSD) a Františka Laudáta (TOP09) totiž byla loni schválena změna horního zákona, která zakazuje vládě zvýšit úhrady v nejbližších pěti letech

POZN.: Milan Urban (ČSSD) spolu s Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) v roce 2004 lobbovali za prodej OKD pod cenou za cca 2.25 mld. Kč, cenu zřejmě dohodli na uzavřeném jednání s majiteli OKD bez ohledu na skutečnou hodnotu společnosti OKD.

I další daňové sazby jsou ve srovnání s mezinárodní praxí velice nízké. Například v Norsku stát vlastní surovinu. Na její těžbu najímá soukromé subjekty, včetně zahraničních, jejichž zisky jsou daněny vysokou sazbou. Například v případě ropy je to 78 procent,“ dodal Wagenknecht.

Podle Wagenknechta je rizikem odliv zisků z přírodního bohatství, mohlo by jít o částky v řádu bilionů korun. Tyto peníze by mohly plynout do netransparentního daňového ráje, kde je nulová daň ze zisku právnických osob, uvedl dále.

Těžba lithia má být navíc přiklepnuta společnosti EMH s nejasnou vlastnickou strukturou s možnými vazbami na Zdeňka Bakalu.

Více informacé zde:
Česko může přijít o miliardy korun z těžby lithia. Kvůli poznámce pod čarou a kutilství poslanců
EMH je nedůvěryhodná, tvrdí neziskovka. Novinky.cz

s pozdravem
Roman Macháček, předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ