Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Česko může přijít o desítky miliard korun z těžby lithia. Další zlodějna na obzoru?

Těžba lithia v severozápadních Čechách za současných podmínek není pro stát výhodná. Stát totiž dostane v důsledků extrémně nízkých těžebních poplatků (tzv. úhrady z vydobytého nerostu) jen 0,7 procent tržní ceny nerostu, ten je přitom podle zákona ve výhradním státním vlastnictví. Česká republika tak může přijít o desítky miliard Kč. Kdo za to nese odpovědnost?

Za současné nevýhodné podmínky pro stát může dle Greenpeace nenápadná poznámka pod čarou v příloze nařízení vlády č. 98/2016 Sb. /1/. Ta stanoví úhradu z ceny vydobytého lithia na 10.692,- Kč na tunu. Ve zmíněné poznámce pod čarou č. 2 však stojí, že úhrada se stanovuje z obsahu čistého kovu (nikoli z nerostu).

Po přepočítání tak státu připadne pouhých 7 tisícin ze současné (a stále rostoucí) ceny Li2CO3 na mezinárodních trzích, která podle agentury Bloomberg dosahuje 14.250 USD za tunu . Až do loňského roku přitom platila původní úprava z roku 1992 /4/, která stanovila úhradu z vydobytých rud - včetně lithia - na 10 procent tržní ceny "prvního odbytového produktu" - tedy v daném případě Li2CO3.

Hlavní odpovědnost za současnou úpravu podle zjištění Greenpeace nesou úředníci Českého báňského úřadu a Ministerstva průmyslu a obchodu (ČSSD). Předkladatelem nařízení vlády č. 98/2016 Sb. bylo ministerstvo průmyslu a obchodu /5/. Podle informací z metadat vládních dokumentů však vyplývá, že skutečným autorem návrhu nařízení byl Český báňský úřad /6/. Ten dokonce v první verzi dokumentu z 13.10.2015 navrhoval stanovit úhradu z těžby lithia na 223 Kč (tedy neuvěřitelných 0,14 tisíciny jeho tržní ceny!!!).

Rychlou změnu úhrad, která je v kompetenci vlády, však komplikuje další skutečnost. Na základě "kutilství" poslanců Milana Urbana (ČSSD) a Františka Laudáta (TOP09) totiž byla loni schválena změna horního zákona, která zakazuje vládě zvýšit úhrady v nejbližších pěti letech

POZN.: Milan Urban (ČSSD) spolu s Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) v roce 2004 lobbovali za prodej OKD pod cenou za cca 2.25 mld. Kč, cenu zřejmě dohodli na uzavřeném jednání s majiteli OKD bez ohledu na skutečnou hodnotu společnosti OKD.

I další daňové sazby jsou ve srovnání s mezinárodní praxí velice nízké. Například v Norsku stát vlastní surovinu. Na její těžbu najímá soukromé subjekty, včetně zahraničních, jejichž zisky jsou daněny vysokou sazbou. Například v případě ropy je to 78 procent,“ dodal Wagenknecht.

Podle Wagenknechta je rizikem odliv zisků z přírodního bohatství, mohlo by jít o částky v řádu bilionů korun. Tyto peníze by mohly plynout do netransparentního daňového ráje, kde je nulová daň ze zisku právnických osob, uvedl dále.

Těžba lithia má být navíc přiklepnuta společnosti EMH s nejasnou vlastnickou strukturou s možnými vazbami na Zdeňka Bakalu.

Více informacé zde:
Česko může přijít o miliardy korun z těžby lithia. Kvůli poznámce pod čarou a kutilství poslanců
EMH je nedůvěryhodná, tvrdí neziskovka. Novinky.cz

s pozdravem
Roman Macháček, předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.