Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Členský příspěvek 2009

Pro nové členy je minimálně 300,-Kč
Pro stávající členy ( od roku 2008 ) minimálně 200,-Kč
Sociálně slabší 200,-Kč

Na poradě 13.1.2009 se s odkazem na zveřejněné potřeby Sdružení
Rada SN dohodla, že na rok 2009 bude takto stanovena minimální výše členského příspěvku (maximum nestanoveno) .

Z.Pavlíček
tisk. mluvčí
BYTYOKD.CZ

Přivítáme Vaše názory k výši příspěvku.

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.