Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Členský příspěvek 2009

Pro nové členy je minimálně 300,-Kč
Pro stávající členy ( od roku 2008 ) minimálně 200,-Kč
Sociálně slabší 200,-Kč

Na poradě 13.1.2009 se s odkazem na zveřejněné potřeby Sdružení
Rada SN dohodla, že na rok 2009 bude takto stanovena minimální výše členského příspěvku (maximum nestanoveno) .

Z.Pavlíček
tisk. mluvčí
BYTYOKD.CZ

Přivítáme Vaše názory k výši příspěvku.