Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Co je to nedovolená veřejná podpora, proč je tak důležitá a jak budeme dále postupovat ?

Vážení nájemníci bytů OKD, členové našeho sdružení a sympatizující,
možná si kladete otázku, jaké jsou naše šance a zda není po květnu 2009 vše ztraceno. Níže uvádím ve stručnosti strategii našeho dalšího postupu, tam naleznete i odpověď na tyto otázky.

Co dnes, tedy 16. června 2009, máme vlastně k dispozici ?
- vlastní právní analýzu privatizace OKD od roku 1990
- utajovaný znalecký posudek z roku 2004 oceňující společnost OKD
- 5 let utajovanou Smlouvu o prodeji akcií OKD z roku 2004
- dvě právní analýzy Smlouvy
- vlastní znalecký posudek na ocenění bytového fondu OKD

Jak budeme dále postupovat ?
Naše právní analýza JUDr. Hany Marvanové nám poskytla dva důležité závěry:
1. Privatizace bytů v roce 1990 proběhla v rozporu s tehdy platnými zákony
2. Při prodeji OKD v roce 2004 došlo k nedovolené veřejné podpoře

Buď zpochybníme privatizaci bytů OKD od samého počátku v roce 1990, nebo musíme prokázat, že v roce 2004 došlo při prodeji k nedovolené veřejné podpoře.
Existuje ještě třetí možnost, ke které se hlásíme od samého počátku - vlastník dodrží, co nájemníkům v roce 2005 slíbil a umožní jim odkup bytů za přijatelných cenových podmínek vycházejících ze Smlouvy. Naše sdružení je připraveno pomoci realizovat tento slib. V tomto směru byl vypracován také návrh kompromisního řešení od JUDr.Ivana Přikryla, který byl ale vlastníky nakonec odmítnut.

Po konzultaci s našimi právníky jsme se rozhodli na začátku roku 2009 soustředit na prokázání nedovolené veřejné podpory.

Co je to vlastně nedovolená veřejná podpora ?
Zjednodušeně řečeno: žádný stát v EU nesmí prodat svůj majetek nějaké společnosti pod tržní cenou, protože v opačném případě tuto společnost zvýhodní oproti jiným a to není dovoleno. Taková podpora vede k deformaci tržního prostředí, může vést i k likvidaci firem, které podporu nezískaly. Princip rovné soutěže je jeden z hlavních principů celé Evropské unie. Nedovolenou veřejnou podporu posuzuje Evropská komise.

Do pasti nepřípustné veřejné podpory lze spadnout i po velmi dlouhé době, poněvadž promlčecí lhůta je deset let.
Více informací k nedovolené veřejné podpoře zde.

Co by pro nás znamenalo, pokud by se potvrdila nedovolená veřejná podpora v roce 2004 ?
Vlastník by musel tuto podporu doplatit a to včetně úroků. Smlouva z roku 2004 ale říká, že stát má možnost od Smlouvy odstoupit, pokud se prokáže nedovolená veřejná podpora. Budeme požadovat, aby stát od Smlouvy z roku 2004 dstoupil.

Máme šanci u Evropské komise uspět ?
Jsme přesvědčeni, že ano. Vlastník získal v roce 2004 spolu s těžební částí také 43 000 bytů a to za 40 000 za byt. Vlastník po té deklaroval, že byty prodá nájemníkům za cenu, za kterou je získal, tento svůj slib ale nedodržel. K nedovolené veřejné podpoře tak dle našeho názoru došlo nejpozději v okamžiku, kdy tyto byty vyčlenil ze společnosti OKD a rozhodl se s nimi podnikat.

Nyní máme k dispozici nový znalecký posudek vypracovaný předním znaleckým ústavem, který potvrzuje naše stanovisko, že cena 40 000 za byt nebyla v roce 2004 cena tržní !!!
Máme proti sobě ale velmi silného soupeře.
Zdeněk Bakala, resp. jeho skupina, si najala v roce 2005 bývalého eurokomisaře a významného lobistu Pavla Teličku, aby vyřešil spory kolem privatizace OKD, tedy otázku nedovolené veřejné podpory. Dnes Pavel Telička figuruje v orgánech této podnikatelské skupiny.
Více informací k Pavlu Teličkovi zde.

Přesto jsme přesvědčeni, že uspějeme, protože pravda je na naší straně.

S pozdravem
Roman Macháček

Ing. Roman Macháček, Ph.D
Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
EMail: info@bytyokd.cz