Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Co je to nedovolená veřejná podpora, proč je tak důležitá a jak budeme dále postupovat ?

Vážení nájemníci bytů OKD, členové našeho sdružení a sympatizující,
možná si kladete otázku, jaké jsou naše šance a zda není po květnu 2009 vše ztraceno. Níže uvádím ve stručnosti strategii našeho dalšího postupu, tam naleznete i odpověď na tyto otázky.

Co dnes, tedy 16. června 2009, máme vlastně k dispozici ?
- vlastní právní analýzu privatizace OKD od roku 1990
- utajovaný znalecký posudek z roku 2004 oceňující společnost OKD
- 5 let utajovanou Smlouvu o prodeji akcií OKD z roku 2004
- dvě právní analýzy Smlouvy
- vlastní znalecký posudek na ocenění bytového fondu OKD

Jak budeme dále postupovat ?
Naše právní analýza JUDr. Hany Marvanové nám poskytla dva důležité závěry:
1. Privatizace bytů v roce 1990 proběhla v rozporu s tehdy platnými zákony
2. Při prodeji OKD v roce 2004 došlo k nedovolené veřejné podpoře

Buď zpochybníme privatizaci bytů OKD od samého počátku v roce 1990, nebo musíme prokázat, že v roce 2004 došlo při prodeji k nedovolené veřejné podpoře.
Existuje ještě třetí možnost, ke které se hlásíme od samého počátku - vlastník dodrží, co nájemníkům v roce 2005 slíbil a umožní jim odkup bytů za přijatelných cenových podmínek vycházejících ze Smlouvy. Naše sdružení je připraveno pomoci realizovat tento slib. V tomto směru byl vypracován také návrh kompromisního řešení od JUDr.Ivana Přikryla, který byl ale vlastníky nakonec odmítnut.

Po konzultaci s našimi právníky jsme se rozhodli na začátku roku 2009 soustředit na prokázání nedovolené veřejné podpory.

Co je to vlastně nedovolená veřejná podpora ?
Zjednodušeně řečeno: žádný stát v EU nesmí prodat svůj majetek nějaké společnosti pod tržní cenou, protože v opačném případě tuto společnost zvýhodní oproti jiným a to není dovoleno. Taková podpora vede k deformaci tržního prostředí, může vést i k likvidaci firem, které podporu nezískaly. Princip rovné soutěže je jeden z hlavních principů celé Evropské unie. Nedovolenou veřejnou podporu posuzuje Evropská komise.

Do pasti nepřípustné veřejné podpory lze spadnout i po velmi dlouhé době, poněvadž promlčecí lhůta je deset let.
Více informací k nedovolené veřejné podpoře zde.

Co by pro nás znamenalo, pokud by se potvrdila nedovolená veřejná podpora v roce 2004 ?
Vlastník by musel tuto podporu doplatit a to včetně úroků. Smlouva z roku 2004 ale říká, že stát má možnost od Smlouvy odstoupit, pokud se prokáže nedovolená veřejná podpora. Budeme požadovat, aby stát od Smlouvy z roku 2004 dstoupil.

Máme šanci u Evropské komise uspět ?
Jsme přesvědčeni, že ano. Vlastník získal v roce 2004 spolu s těžební částí také 43 000 bytů a to za 40 000 za byt. Vlastník po té deklaroval, že byty prodá nájemníkům za cenu, za kterou je získal, tento svůj slib ale nedodržel. K nedovolené veřejné podpoře tak dle našeho názoru došlo nejpozději v okamžiku, kdy tyto byty vyčlenil ze společnosti OKD a rozhodl se s nimi podnikat.

Nyní máme k dispozici nový znalecký posudek vypracovaný předním znaleckým ústavem, který potvrzuje naše stanovisko, že cena 40 000 za byt nebyla v roce 2004 cena tržní !!!
Máme proti sobě ale velmi silného soupeře.
Zdeněk Bakala, resp. jeho skupina, si najala v roce 2005 bývalého eurokomisaře a významného lobistu Pavla Teličku, aby vyřešil spory kolem privatizace OKD, tedy otázku nedovolené veřejné podpory. Dnes Pavel Telička figuruje v orgánech této podnikatelské skupiny.
Více informací k Pavlu Teličkovi zde.

Přesto jsme přesvědčeni, že uspějeme, protože pravda je na naší straně.

S pozdravem
Roman Macháček

Ing. Roman Macháček, Ph.D
Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
EMail: info@bytyokd.cz

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.