Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Evropská komise je připravena posoudit Byty OKD

Jana Bobošíková 13. května 2009 již potřetí interpelovala Evropskou komisi ve věci Bytů OKD. V pátek 10. července 2009 komisařka Kroesová odpověděla na interpelaci Jany Bobošíkové následovně:

E-3497/09CS
Odpověď paní Kroesové jménem Evropské komise

Jak je uvedeno v odpovědích Komise na dvě předcházející otázky k písemnému zodpovězení (E-5956/08 a E-7005/08 ) ohledně možné státní podpory při privatizaci společnosti OKD v roce 2004, obdržela Komise v souvislosti s touto privatizací dvě stížnosti. Komise je prozkoumala a konzultovala české orgány.

Šetřením Komise nebyly dosud zjištěny žádné důkazy, které by opodstatňovaly zpochybnění prodejní ceny podílů stanovené českými orgány, která byla po zásahu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zvýšena na 4,1 miliardy CZK. Útvary Komise proto dospěly k předběžnému závěru, že privatizace nevykazuje známky toho, že by zahrnovala státní podporu ve smyslu článku 87 Smlouvy o ES.

Jak bylo vysvětleno stěžovatelům a uvedeno v předcházející odpovědi (E-7005/08), Komise je přirozeně připravena prověřit jakékoliv nové informace, jež by vedly k závěru, že prodejní cena OKD mohla být pod tržní hodnotou.

Komise proto informace předložené paní poslankyní bere na vědomí. Komise provede podrobnější přezkoumání příslušných dokumentů a konkrétních informací souvisejících se záležitostmi, jež jsou v uvedené otázce zmíněny.

Komise by ráda zdůraznila, že si je vědoma situace, které čelí stávající obyvatelé bytů, i vnitrostátní důležitosti tohoto problému. Zároveň však není pravděpodobné, že by nástroje dostupné v rámci kontroly státní pomoci mohly být prostředkem náležité nápravy pro současné nájemce bytů. Komise rovněž poznamenává, že k této situaci došlo především v důsledku vnitrostátních opatření, jež české orgány přijaly v roce 2004. Pravomoci Komise řešit situaci stávajících nájemců jsou velmi omezené, jelikož tato otázka spadá do vnitrostátní působnosti a existuje-li nějaký účinek na obchod mezi členskými státy, co se týče prodeje bytů, tak jde o účinek malý.

více zde: http://www.bobosikova.cz/clanky-a-rozhovory/_zobraz=evropska-komise-na-p...

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.