Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Jak postupovat: Hlavní závěry právní analýzy, protinávrh

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ zveřejňuje hlavní závěry právní analýzy týkající se postupu při deregulaci nájemného a uzavírání nových nájemních smluv v bytech RPG Byty s.r.o. a také příklad možného protinávrhu. Závěry obsahují základní návod, jak postupovat.

Materiál navazuje na kompletné právní analýzu problému, kterou pro Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ vypracovala JUDr. Hana Marvanová. Závěry jsou ve formě vhodné pro distribuci (3. strany), shrnují to nejdůležitější a poskytují nájemníkům bytů OKD (RPG) základní návod pro další postup. Prosíme o distribuci materiálu ve Vašich vchodech.

Hlavní závěry právní analýzy:Hlavní závěry, formát pdf vhodný k distribuci

Návrh odpovědi nájemce, Návrh dodatku ke Smlouvě:
Návrh odpovědi nájemce, Návrh dodatku ke Smlouvě, JUDr. Hana Marvanová, formát MS Word
Návrh odpovědi nájemce, Návrh dodatku ke Smlouvě, JUDr. Hana Marvanová, formát .pdf

Jak s návrhem pracovat?
1. Návrh odpovědi a dodatku včetně výše nájmu můžete případně přizpůsobit dle Vašeho uvážení konkrétní situaci ve Vaši lokalitě (musíte si sami uzoravit výši nájmu za m2 v roce 2011).
2. Zkontrolujte si číslo bankovního spojení, na některých návrzích RPG Byty je uváděno jiné bankovní spojení
3. Nezapomeňte Váš protinávrh prokazatelně doručit RPG do 31.12.2010 (tj. doporučeně, nebo podáním na podatlně s potvrzenou kopií)

Právní analýza a další materiály byly financovány z členských příspěvků členů Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ. Děkujeme Vám, že jste se stali členy našeho sdružení nebo nám přispíváte ve formě sponzorských darů a spolupodílíte se tak na nutných nákladech.

Ing. Roman Macháček, Ph.D
předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

Přílohy (oficiální materiály Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ):
Právní analýza ve formátu pdf, JUDr. Hana Marvanová
Hlavní závěry právní analýzy, jak postupovat, formát pdf vhodný k distribuci
Návrh odpovědi nájemce, Návrh dodatku ke Smlouvě, JUDr. Hana Marvanová, formát MS Word
Návrh odpovědi nájemce, Návrh dodatku ke Smlouvě, JUDr. Hana Marvanová, formát .pdf

Další zdroje informací:
Rukověť nájemníka, JUDr. Ivan Přikryl

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.