Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Ministerstvo financí zveřejnilo dosud utajovanou smlouvu !

Na základě oprávněných požadavků Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ Mininisterstvo financí zveřejnilo v plném znění dosud utajovanou Smlouvu o koupi akcií společnosti OKD, a.s., která byla podepsaná smluvními stranami (FNM a KARBON INVEST,a.s.) dne 16.9.2004 !

Důležité závěry, vyplývající ze Smlouvy:

1. Předkupní právo stávajících nájemníků za cenově zvýhodněných
podmínek trvá i po 1.květnu 2009 a to bez časového omezení.
Rozhodně tedy není pravdou, že závazky majitele ve vztahu k bytovému fondu a nájemníkům skončily 1. květnem 2009 !

Bez časového omezení platí při prodeji bytů předkupní právo stávajícím nájemníkům, a to za cenu použitou při privatizaci, tj. 40 000,- za byt (zároveň má cena odpovídat ceně, za niž prodávají srovnatelné byty nájemníkům obce).

2. Ministerstvo financí má možnost odstoupit od smlouvy, pokud se
prokáže nedovolená veřejná podpora.

Smlouvu máme k dispozici a naši právní experti ji analyzují.

Vzhledem k novým skutečnostem, Jana Bobošíková dnes podala třetí interpelaci k Evropské komisi v souvislosti s neoprávněnou podporou při privatizaci společnosti OKD v roce 2004.

Vyzýváme vlastníka bytů OKD, společnost RPG INDUSTRIES SE, aby se výslovně a jmenovitě přihlásil ke všem svým závazkům týkajícím se bytového fondu, vyplývajícím ze Smlouvy, a k tomu, že všechny tyto závazky hodlá bezezbytku plnit.

Připravujeme další informace.

Roman Macháček
Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ