Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Ministerstvo financí zveřejnilo dosud utajovanou smlouvu !

Na základě oprávněných požadavků Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ Mininisterstvo financí zveřejnilo v plném znění dosud utajovanou Smlouvu o koupi akcií společnosti OKD, a.s., která byla podepsaná smluvními stranami (FNM a KARBON INVEST,a.s.) dne 16.9.2004 !

Důležité závěry, vyplývající ze Smlouvy:

1. Předkupní právo stávajících nájemníků za cenově zvýhodněných
podmínek trvá i po 1.květnu 2009 a to bez časového omezení.
Rozhodně tedy není pravdou, že závazky majitele ve vztahu k bytovému fondu a nájemníkům skončily 1. květnem 2009 !

Bez časového omezení platí při prodeji bytů předkupní právo stávajícím nájemníkům, a to za cenu použitou při privatizaci, tj. 40 000,- za byt (zároveň má cena odpovídat ceně, za niž prodávají srovnatelné byty nájemníkům obce).

2. Ministerstvo financí má možnost odstoupit od smlouvy, pokud se
prokáže nedovolená veřejná podpora.

Smlouvu máme k dispozici a naši právní experti ji analyzují.

Vzhledem k novým skutečnostem, Jana Bobošíková dnes podala třetí interpelaci k Evropské komisi v souvislosti s neoprávněnou podporou při privatizaci společnosti OKD v roce 2004.

Vyzýváme vlastníka bytů OKD, společnost RPG INDUSTRIES SE, aby se výslovně a jmenovitě přihlásil ke všem svým závazkům týkajícím se bytového fondu, vyplývajícím ze Smlouvy, a k tomu, že všechny tyto závazky hodlá bezezbytku plnit.

Připravujeme další informace.

Roman Macháček
Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.