Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

MLUVÍ PAN BAKALA PRAVDU?

Reakce sdružení BYTYOKD.CZ ...
... na tiskové prohlášení Zdeňka Bakaly ze dne 10.10.2008 musíme reagovat. Taková snůška polopravd a lží je za hranicí slušnosti.

VERZI PRO ROZNOS DO SCHRÁNEK A NA NÁSTĚNKY STAHUJTE ZDE

„Není pravdou,že bych nájemníkům slíbil byty odprodat“. Opak je pravdou a tak to pochopila a dodnes chápe převážná většina obyvatel a nájemníků RPG. V Horníku ze dne 2.12.2004 jste na otázku redaktora Josefa Lyse mimo jiné odpověděl: „Naším cílem bude, abychom využili pětileté doby, kterou nám dává smlouva s Fondem národního majetku k tomu, abychom připravili projekt. Výsledkem by mělo být to, že nabídneme nájemníkům možnost koupit si tyto byty do vlastnictví a zcela eliminovat riziko, že se někdo rozhodne byt jim dále nepronajímat“. Chce pan Bakala tvrdit, že to nikdy neřekl a nebo, že to myslel jinak, na rozdíl od desítek tisíc lidí?
„Za tři roky budete vědět jakým způsobem a kdy si byt budete moci koupit" (Zdeněk Bakala, ČT1, 8.2.2005).
Ve Vašem týdeníku Horník vyšlo 17.2.2005 oficiální prohlášení vlastníků společnosti OKD k otázce bytů ve vlastnictví OKD s názvem “Byty by měli získat ti, kteří v nich bydlí”. Tam jste slíbili připravit projekt na prodej bytů stávajícím nájemníkům a to včetně financování. Rovněž předseda odborů OKD pan Miroslav Syrový potvrdil, že jste slíbil prodat byty stávajícím najemníkům.

Dodržte tedy to, co jste nájemníkům bytů OKD, současným i bývalým zaměstnancům nasliboval. Chovejte se jako seriózní businessman, který dodržuje své závazky!!

„Není také pravdou,že by nájemníci našich bytů byli vystaveni nejistotě ohledně své budoucnosti“. Byla to opět Vaše slova, že umožníte nájemníkům, aby si byty odkoupili a eliminovali tak riziko, že se někdo rozhodne byt jim dále nepronajímat. Nájemníci se připravovali 3 roky na slíbený odkup bytů. Místo odkupu bytů jim teď oznamujete, že jim budete zvedat nájmy a to v maximální možné míře. Nájemníci bytů OKD jsou také zastrašováni stálou hrozbou změn původních nájemních smluv v případě úmrtí partnera v rodině, jsou nuceni do smluv na dobu určitou, přistoupení k dluhu někoho cizího a mohli bychom pokračovat. Jediná jistota, kterou jste jim zatím nabídl, je jistota stále se zvyšujícího nájmu.

Vaše proklamovaná jistota se tak v našem regiónu stala noční můrou.

„Máme v plánu do bytového fondu nadále rozsáhle investovat a to prostředky mnohem vyšší, než nám v tuto chvíli poskytuje vybrané neúměrně nízké (regulované ) nájemné“. Nestojíme o Vaše opravy ani o Vaše služby, nestojíme o Vaši nucenou správu, nestojíme o přerozdělování vybraných nájmů. Chceme se o byty, které obýváme starat sami. Chceme sami rozhodovat co, kdy a za kolik si opravíme. Pyšníte se investicemi do oprav, ale ve skutečnosti investujete jen peníze vybrané z nájmů, ponížené o vysokou režii Vaší společnosti. Investujete pouze to, co Vám ukládá usnesení vlády č. 904 /2004, možná ale ani to ne. Co jste dělal ty tři a půl roku od nabytí bytového fondu ve prospěch nájemníků? Je to vidět na první pohled: státní byty, které získali do vlastnictví občané v nich bydlící, se pyšní novým kabátem a to nejen zvenčí. Váš majetek, o který se s takovou péči staráte, je popelkou, která hyzdí naše společné okolí a občané se stali pouhými rukojmími Vaší společnosti. A to vše za nájem, který překračuje náklady za bydlení včetně nutné údržby.

„Pozorně sledujeme činnost některých vzniklých sdružení,jež se prohlašují za reprezentanty atd.“ Vážený pane Bakalo, sdružení BYTYOKD.CZ je registrované sdružení, které se snaží pomoci spoluobčanům ve svízelné situaci, do které se dostali za Vašeho přispění. Naše sdružení má mandát zastupovat tisíce nájemníků bydlících ve Vašich bytech a ctí zákony tohoto státu. (Na rozdíl od Vás , který nectí ani závazky vyplývající především z usnesení vlády č. 904 /2004.) Naše sdružení Vám nabídlo spolupráci a pomoc při uvedení Vašeho dřívějšího slibu o prodeji bytu nájemníkům do praxe, ale bohužel z Vaší strany se nám pouze dostalo odmítnutí spolupráce a osočování našeho sdružení. Vaše opakovaně zmiňovaná slova o férovosti přístupu, férových podmínkách nám zní po našich dosavadních zkušenostech s Vámi jako výsměch.

Sdružení BYTYOKD.CZ
V Ostravě 11.října 2008

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.