Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Nájemníci pokračují ve sporu o určení vlastnictví k bytům OKD

Dle informací našeho sdružení BYTYOKD.CZ pokračuje právní spor o určení vlastnictví k bytům OKD.

O tom, zda byty stále patří státu, by dle našeho názoru (i dle závěrů vyšetřovací komise) měl rozhodnout nezávislý orgán, tedy soud. Soud v této věci ale doposud nikdy nerozhodoval.

Žalobu na určení vlastnictví 44 000 hornických bytů měl již dávno podat náš stát, respektive Ministerstvo financí. Ministerstvo financí (resp. Úřad pro zastupování státu) ale odmítají žalobu na určení vlastnictví podat a brání tak projednání tohoto případu u soudu!

Nájemník proto podal žalobu, aby soud určil, že je vlastníkem 44 000 hornických bytů (bytů OKD, později RPG/Residomo/Heimstaden) Česká republika.

V tuto chvíli se jedná stále o první fázi sporu - nájemník musí (na rozdíl o Ministerstva financí) nejprve prokázat, že má naléhavý právní zájem (tzv. aktivní legitimaci), jinak by spor prohrál z procesních důvodů, aniž by se soudy zabývaly vlastnictvím bytů OKD.

Pokud se nájemníkovi podaří prokázat, že má naléhavý právní zájem, tedy právo zažalovat ve věci vlastnictví bytů OKD, nastane druhá fáze sporu - soudy se budou muset zabývat, kdo je vlastníkem 44 000 hornických bytů.

Jedná se o složitou právní kauzu, o časově náročný a zdlouhavý právní spor.

Ing. Roman Macháček, Ph.D

Protiprávní privatizace 44 000 hornických bytů (podnikových bytů OKD) v roce 1990
- Parlamentní vyšetřovací komise (PVOKD) potvrdila v říjnu 2019 závěry právní analýzy našeho Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ.
- Komise míní, že následná privatizace bytů je „absolutně neplatná“ a že jejich skutečným vlastníkem je po celou dobu a i nadále stát. Poslanci požádali Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), aby se kvůli tomu obrátil na soud. Ten však žádosti nevyhověl.

Další informace zde:
Nájemníci vedou spory o určení vlastnictví k bytům OKD, 10.1.2021, BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.