Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Nájemník bytu RPG uspěl s dovoláním k Nejvyššímu soudu

Nájemník bytu OKD (dnes Residomo, dříve RPG Byty) uspěl u Nejvyššího soudu se svým dovoláním ve věci určení výše nájmu, jedná se přitom o přelomový rozsudek. NS dal panu Kročilovi v podstatě ve všem zapravdu.

Klíčové je mimo jiné posouzení otázky, zda při stanovení výše obvyklého
nájemného má být přihlédnuto i k lepšímu stavu bytu v důsledku zhodnocující investice nájemce, toto nebylo dosud dovolacím soudem řešeno.

Dle NS měl Krajský soud přihlížet ke stavu bytu a měl zohlednit, že nájemník byt opravil za své!

Rozhodnutí NS velmi vítáme.

Přelomové rozhodnutí NS tak jednoznačně dokládá, že Krajský soud v Ostravě při určování místně obvyklých nájmů v případech nájemníků bytů OKD (RPG Byty, dnes RESIDOMO) systematicky a dlouhodobě chyboval, když mimo jiné odmítal přihlížet k tomu, zda byt zhodnotil opravami pronajímatel, či naopak jeho nájemce. Došlo tak k přímému poškození nájemníků bytů RPG.

V tuto chvíli zvažujeme možnosti dalších právních kroků
Roman Macháček, BYTYOKD.CZ

Další důležité závěry NS:
1) Obecně platí, že výše nájemného se bude lišit podle druhu stavby a umístění domu a bytu v domě, je proto třeba rozlišovat, zda jde o byt v rodinném domě, panelovém či jiném typu domu, zda jde o byt přízemní, mezonetový apod., zda je byt v novém či starším domě, v jakém stavu budova je (zanedbaná údržba, modernizace), v jaké oblasti je dům umístěn apod. Pro výši nájemného je rovněž významná velikost obytného prostoru, a proto by měly být srovnávány stejné velikostní kategorie bytů.

2) Výši nájemného nepochybně ovlivňuje i vybavení bytu, avšak musí jít o vybavení bytu, které poskytl nájemci pronajímatel. Pořídil-li si vybavení bytu (kuchyňskou linku, vestavěné skříně, apod.) nájemce na své náklady, není důvod, aby za užívání takovéhoto vybavení platil pronajímateli nějakou úhradu, nejde o součást platby nájemného a není proto ani důvod, aby se k takovému vybavení přihlíželo při zvýšení nájemného. Stejný závěr pak platí i o úpravách, které nelze považovat za běžnou údržbu a ani za drobné opravy a které nájemce (se souhlasem pronajímatele) provedl v bytě na své náklady (na nichž se pronajímatel po dobu trvání nájemního vztahu nepodílel) a které zvýšily jeho užitnou hodnotu.
= Tyto úpravy provedené na náklady nájemce nemohou nájemné snížit, ale ani zvýšit.

3) Pro výši obvyklého nájemného je taktéž nevýznamné tvrzení pronajímatele, jaké dohody o zvýšení nájemného uzavřel s jinými nájemníky (navíc tuto skutečnost považoval odvolací soud (KS) za významnou pro stanovení výše obvyklého nájemného, a šlo jen o tvrzení žalobce, nikoliv o skutkové zjištění).

4) I kdyby ke zvýšení obvyklého nájemného došlo dříve, než pronajímatel zahájil kontraktační proces vedoucí ke stanovení nové výše nájemného (nic takového ovšem z provedeného dokazování v dané věci ani neplyne), nelze nečinnost pronajímatele „kompenzovat“ stanovením nájemného vyššího než odpovídá jeho obvyklé výši v době zahájení řízení.

5) Byty, jejichž pronajímatelem je obec, mohou být byty srovnatelnými, není-li v nich výše nájemného ovlivněna speciální bytovou politikou obce.

Související:
Bývalý horník vyhrál nad RPG Byty, na soudce přesto nadával, Novinky.cz, 25.3.2015

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.