Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Nájemník bytu RPG uspěl s dovoláním k Nejvyššímu soudu

Nájemník bytu OKD (dnes Residomo, dříve RPG Byty) uspěl u Nejvyššího soudu se svým dovoláním ve věci určení výše nájmu, jedná se přitom o přelomový rozsudek. NS dal panu Kročilovi v podstatě ve všem zapravdu.

Klíčové je mimo jiné posouzení otázky, zda při stanovení výše obvyklého
nájemného má být přihlédnuto i k lepšímu stavu bytu v důsledku zhodnocující investice nájemce, toto nebylo dosud dovolacím soudem řešeno.

Dle NS měl Krajský soud přihlížet ke stavu bytu a měl zohlednit, že nájemník byt opravil za své!

Rozhodnutí NS velmi vítáme.

Přelomové rozhodnutí NS tak jednoznačně dokládá, že Krajský soud v Ostravě při určování místně obvyklých nájmů v případech nájemníků bytů OKD (RPG Byty, dnes RESIDOMO) systematicky a dlouhodobě chyboval, když mimo jiné odmítal přihlížet k tomu, zda byt zhodnotil opravami pronajímatel, či naopak jeho nájemce. Došlo tak k přímému poškození nájemníků bytů RPG.

V tuto chvíli zvažujeme možnosti dalších právních kroků
Roman Macháček, BYTYOKD.CZ

Další důležité závěry NS:
1) Obecně platí, že výše nájemného se bude lišit podle druhu stavby a umístění domu a bytu v domě, je proto třeba rozlišovat, zda jde o byt v rodinném domě, panelovém či jiném typu domu, zda jde o byt přízemní, mezonetový apod., zda je byt v novém či starším domě, v jakém stavu budova je (zanedbaná údržba, modernizace), v jaké oblasti je dům umístěn apod. Pro výši nájemného je rovněž významná velikost obytného prostoru, a proto by měly být srovnávány stejné velikostní kategorie bytů.

2) Výši nájemného nepochybně ovlivňuje i vybavení bytu, avšak musí jít o vybavení bytu, které poskytl nájemci pronajímatel. Pořídil-li si vybavení bytu (kuchyňskou linku, vestavěné skříně, apod.) nájemce na své náklady, není důvod, aby za užívání takovéhoto vybavení platil pronajímateli nějakou úhradu, nejde o součást platby nájemného a není proto ani důvod, aby se k takovému vybavení přihlíželo při zvýšení nájemného. Stejný závěr pak platí i o úpravách, které nelze považovat za běžnou údržbu a ani za drobné opravy a které nájemce (se souhlasem pronajímatele) provedl v bytě na své náklady (na nichž se pronajímatel po dobu trvání nájemního vztahu nepodílel) a které zvýšily jeho užitnou hodnotu.
= Tyto úpravy provedené na náklady nájemce nemohou nájemné snížit, ale ani zvýšit.

3) Pro výši obvyklého nájemného je taktéž nevýznamné tvrzení pronajímatele, jaké dohody o zvýšení nájemného uzavřel s jinými nájemníky (navíc tuto skutečnost považoval odvolací soud (KS) za významnou pro stanovení výše obvyklého nájemného, a šlo jen o tvrzení žalobce, nikoliv o skutkové zjištění).

4) I kdyby ke zvýšení obvyklého nájemného došlo dříve, než pronajímatel zahájil kontraktační proces vedoucí ke stanovení nové výše nájemného (nic takového ovšem z provedeného dokazování v dané věci ani neplyne), nelze nečinnost pronajímatele „kompenzovat“ stanovením nájemného vyššího než odpovídá jeho obvyklé výši v době zahájení řízení.

5) Byty, jejichž pronajímatelem je obec, mohou být byty srovnatelnými, není-li v nich výše nájemného ovlivněna speciální bytovou politikou obce.

Související:
Bývalý horník vyhrál nad RPG Byty, na soudce přesto nadával, Novinky.cz, 25.3.2015