Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Návrh nové smlouvy od RPG

Dobrý den, 1.7.1988 mi byl přidělen byt OKD se smlouvou na dobu neurčitou. Při převzetí bytu společností RPG mi bylo 1.6.2006 oznámeno, že stávající nájemní smlouvy zůstávají v platnosti beze změny. V dopisech které od RPG dostávám mi tvrdí, že nájemní smlouvy, které se shodují s mojí nájemní smlouvou zanikly v průběhu roku 2006 případně 2007. Dne 25.1.20011 jsem obdržela návrh RPG na uzavření nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou s nájemným blížícím se obvyklému nájemnému. Jedná se údajně o pevně sjednané nájemné ve výši cca 10% - 15% nižšší než místně obvyklé nájemné, které bude možno zvýšit pouze o inflaci. Pokud na návrh RPG nepřistoupím do 7.2.2011 je mi vyhrožováno soudem. Může mi prosím někdo se stejným problémem či typem smlouvy poradit jak dále postupovat? Alžběta.

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 13 let společně proti korupci a rozkrádání státního majetku.