Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Návrh smírčího řešení JUDr. Ivana Přikryla byl vlastníky odmítnut

Jak jsme Vás před časem informovali, JUDr. Ivan Přikryl, specialista ČSSD na bytovou problematiku a poradce Jiřího Paroubka, vypracoval návrh smírčího řešení situace kolem bytů OKD a tento svůj návrh předložil vlastníkům společnosti RPG INDUSTRIES SE k vyjádření.

V této věci proběhlo několik jednání mezi JUDr. Ivanem Přikrylem a zástupci vlastníka. Vlastník požadoval určitý čas na detailní prostudování návrhu. Po několika posunech termínů se vlastník vyjádřil k návrhu nakonec zamítavě. Za vlastníka při jednáních vystupoval Otto Jelínek, Tony Aksich a Pavel Telička.


Stručný výtah návrhu řešení JUDr. Ivana Přikryla

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.