Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Navyšování nájmu, jak postupovat?

V souvislosti s navyšováním nájemného se na naše Sdružení BYTYOKD.CZ obrátila celá řada nájemníků s dotazy o pomoc.

Častým problémem je, že nájemníci akceptují první nabídku pronajimatele. Přitom, kdyby se snažili o negociaci, tak by nakonec platili méně.

1) Jedná se zejména o případy, kdy se navýšení nájemného na rok 2017 realizuje na základě dohody dvou stran.
- V tomto ohledu doporučujeme nájemníkům nesouhlasit s návrhem na navýšení nájemného, ale dotázat se na výši obvyklého nájmu v dané lokalitě.
- Jako druhý krok doporučujeme nájemníků navrhnout výši nájemného s ohledem na jejich osobní situaci (důchodový věk, nezaměstnanost, děti).
- Doporučujeme zahájit jednání s mírným navýšením, tedy 2-4 Kč na m2.
- Zároveň doporučujeme do návrhu doplnit, že s navyšováním nájemného nesouhlasíte, ale obáváte se vysokých soudních nákladů a pokládáte jednání pronajímatele, které obsahuje vyhrůžku soudem, jako za nátlak, který vyplývá z jeho dominantního postavení.

2) Pronajímatel navyšuje nájemné jednostranným navýšením na základě nájemní smlouvy
V případě druhém, kdy pronajímatel navyšuje nájemné jednostranným navýšením na základě nájemní smlouvy, a s jeho výší nesouhlasíte, se doporučujeme obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Tento úřad vyšetřuje mimo jiné případy zneužívání dominantního postavení společnosti RPG Byty na trhu s nájemním bydlením. Mezi tyto případy se řadí také tzv. excesivní ceny, včetně excesivní výše nájemného.

Ing. Roman Macháček, Ph.D
předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

Související:
ÚOHS zahájil prošetřování podnětu Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ, 28.10.2016