Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Neoprávněně účtované poplatky za termoregulační ventily

Dle našich zjištění Vám společnost RPG musí vrátit peníze, které vám nezákonně účtuje za termoregulační ventily!
Vyplývá to z usnesení Ústavního soudu.

Můžete tak získat zpět částku od několika stovek korun až po několik tisíc korun! Avšak pouze v případě, že jste se v nájemní smlouvě nezavázali, že je budete dobrovolně platit.

Přečtěte si proto důkladně svou nájemní smlouvu, než vyplníte
Žádost o vrácení poplatku za měřící a regulační techniku. (kliknout)
Žádost pošlete na RPG doporučeně, nebo ji odneste na klientské centrum a nechte si na kopii potvrdit převzetí.
Informujte nás na info@bytyokd.cz o tom, kdy jste žádost podali.

POZOR, v souvislosti s měřící a regulační technikou nepodepisujte RPG nic, pokud si to řádně nepřečtete, neporozumíte tomu a nesouhlasíte! Např. dodatek k nájem. smlouvě, že je budete platit.

Předpokládáme, že tuto záležitost bude nakonec muset řešit soud.
Proto Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ připravuje pro své členy
právní servis a koordinaci při podávání žalob k soudu.

Zdeněk Pavlíček
tiskový mluvčí
BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.